Christiaan merkuurTijdens een commissievergadering in april van dit jaar werd er wederom gesproken over preventief fouilleren. Het CDA is een voorstander van preventief fouilleren.Wij vinden het een prettig idee dat de politie, in overleg met een officier van justitie, de bevoegdheid heeft om zoveel mogelijk slag-/stroom-/steek- en vuurwapens van de straat te halen.

Dat het niet altijd leuk is om langs de kant gezet te worden voor zo’n actie is te begrijpen. Echter, aangezien de politie ook vorig jaar nog steeds 44 wapens aantrof in slechts 7 controles, weegt de veiligheid op straat voor het CDA zwaarder. Iedereen, jong en oud, moet gewoon op elk willekeurig tijdstip veilig over straat kunnen. Daar komt bij dat de politie ook  navraag doet bij de betrokken over het fouilleerproces. Hieruit blijkt dat vrijwel iedereen die wordt gefouilleerd het een goede zaak vindt dat de politie wapens van de straat haalt.

Aangezien de SP, PvdA en GroenLinks tijdens de commissiebehandeling in april kritiek uitten op het preventief fouilleren, nodigde de politie alle partijen uit om met eigen ogen te zien hoe zo’n actie in zijn werk gaat. Als CDA hebben we grote waardering voor deze open houding en accepteerden uiteraard deze uitnodiging. Afgelopen maandag was het zover: na een korte briefing ging het politieteam de straat op om een aantal ‘hotspots’ te bekijken. Na enige tijd werd er besloten om bij een horecagelegenheid te fouilleren. Wat opviel was de snelheid en efficiëntie waarmee de agenten te werk gingen; binnen 5 minuten was het hele team weer vertrokken. Hierna werden diverse locaties in het centrum bekeken, een aantal rondhangende mensen gefouilleerd en ten slotte een fuik opgezet op de Spuiweg. Hier bleek in de praktijk dat inderdaad iedereen die wordt gefouilleerd het nut van dit soort acties begrijpt. De enige persoon die het niet begreep had een mes in zijn dashboardkastje.

In totaal werden 83 personen, 3 horecagelegenheden en 17 voertuigen gecontroleerd. Resultaat van de actie is dat vijf wapens werden aangetroffen, nl. drie messen, één stiletto en een busje pepperspray. In twee gevallen werd proces-verbaal opgemaakt voor de Wet Wapens en Munitie. Het was deze dag goed om (wederom) te zien dat onze agenten exact weten wat er speelt in de wijken. Als CDA vertrouwen wij er op dat de agenten integer omgaan met deze speciale bevoegdheid en het is goed om nu ook een keer in de praktijk mee te maken dat dit vertrouwen volledig is gerechtvaardigd. Het preventief fouilleren verloopt volgens het boekje en draagt sterk bij aan zowel de veiligheid van de mensen op straat als ook de veiligheid van onze politiemensen. Wij blijven dan ook een voorstander van  preventief fouilleren.

 

 

 

Categorieën: Geen categorie