ZgljtabJoKVorige week werd er in een commissievergadering gesproken over de toekomst van de gemeentelijke afdeling Toezicht (bijvoorbeeld stadswacht/parkeercontrole). De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de huidige structuur veel goedkoper kan en een nieuwe opzet ook meer kansen kan bieden aan de huidige toezichthouders. Daarom stelt de gemeente voor om een kleine staf te behouden binnen de gemeente en de huidige toezichthouders onder te brengen bij een normaal particulier bedrijf. Als CDA steunen wij deze ontwikkeling om meerdere redenen.

Ten eerste heb je inmiddels een MBO-3 diploma nodig om toezichthouder te worden. Niet iedereen kan meer even makkelijk mee. Bij de gemeente zijn er bijna geen andere mogelijkheden om te werken naar vermogen, bij een particulier beveiligingsbedrijf wel. Ten tweede is het soms nodig dat er mensen van Toezicht aanwezig zijn buiten ‘normale tijden’. Bijvoorbeeld tijdens grote evenementen. Een particulier bedrijf kan dat makkelijker regelen dan de gemeente. Tot slot kan een beveiligingsbedrijf de diensten veel doelmatiger en efficienter organiseren dan de gemeente.

Fractievoorzitter Peter Heijkoop benadrukte tijdens de commissie dat de zorgvuldigheid voorop moet staan. En zowel het maatschappelijke als financiele belang moet goed worden gewogen. De ook aanwezige directeur toezicht, José Heskes, benadrukte dat daar goed op gelet wordt. Iedereen krijgt begeleiding, hetzij richting het beveiligingsbedrijf waar de gemeente mee gaat samenwerken, hetzij naar een andere functie. Met deze ontwikkeling zorgen we er zodoende voor dat iedereen aan het werk blijft, het toezicht flexibeler inzetbaar wordt en de kosten omlaag gaan.

Foto: RTV Rijnmond