Kees

Tijdens de vorige gemeenteraad werd er gesproken over de financiële problemen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (o.a. jeugdzorg). Kees Rovers hield de volgende woordvoering:

Zoals u allen heeft ervaren is dezer dagen de wintertijd ingegaan. Sommigen zullen vooral vaststellen dat het eerder donker is, anderen zal het meer opvallen dat het ’s morgens eerder licht is. Het noodzakelijkerwijs verzetten van de bakens bij de Dienst Gezondheid & Jeugd kent eenzelfde tweedeling aan ervaringen:

Enerzijds zien we het donkere beeld van de burap en de duistere financiële huishouding, anderzijds is er de hoop en verwachting dat licht in die duisternis geworpen wordt door de interim-manager Wijten en een wakker geschud Bestuur met een nieuwe wethouder aan de leiding. Dat de DG&J met uitzondering van wat kanttekeningen bij de afdeling infectiebestrijding goed werk levert en door de afnemers met een 8 gewaardeerd wordt is goed. Ook de CDA-fractie vindt dat verheugend en dat heb ik in de commissievergadering ook gezegd. Ook heb ik toen opgemerkt dat we, als we de Dordtse begroting in november gaan vaststellen, optimaal geïnformeerd willen zijn over de laatste stand van zaken met betrekking tot de tekorten bij de DG&J. Structureel 2 miljoen en incidenteel 6 ton, is het dat ? De bedragen leken nog wat onzeker te zijn, maar zit de bandbreedte tussen de 1,5 en 3 miljoen om rekening mee te houden?  Van die onzekerheid zou ik af willen en het was goed te vernemen dat de wethouder zou proberen toch nog dit jaar wat van een begroting te laten zien in plaats van in maart 2015, wat aanvankelijk werd voorgesteld. We hopen dat dit lukt, dan helpt dat om een bij mij misschien wat misplaatst wantrouwen weg te nemen; dat de al eerder vastgestelde financiële problemen van de Dienst door een eerder ter oplossing daarvan aangestelde manager niet waren opgelost, maakte mij natuurlijk geneigd om me gereserveerd op te stellen ten aanzien van de nieuwe troubleshooter  en de laat te verwachten begroting…Het moet wel weer licht worden bij de DG&J! En dat is ook van belang om met vertrouwen de wintermaanden  in te gaan, waarin de grote decentralisaties ook hun financiële risico’s hebben!

In de commissievergadering heb ik ook aangegeven dat mijn fractie zich zorgen maakt over wat op pagina 10 in de burap staat over de overeenkomst van 9-11-2011 met de grote 5 woningbouwcorporaties, de gemeente en de sociale dienst. Het ging daarbij om een regeling om problematische huurders met complexe problemen op het gebied van schulden, criminaliteit en zorg in goede banen te leiden.  De kosten die met die regeling gemoeid zijn werden voor 85% door de corporaties betaald en als de Dienst niet meer zou meedoen, dan houdt de bijdrage van de corporaties ook op en dan stopt deze regeling met een toename van sociale problemen met meer dak- en thuislozen tot gevolg. Bij de commissievergadering heeft de wethouder gezegd dat er weer contact met de corporaties zou worden gezocht, we horen graag van de wethouder of de partijen al weer tot elkaar zijn gekomen.

Meneer de Voorzitter, dames en heren, het mag dan weliswaar wintertijd zijn, voor ons betekent dat geen winterslaap. De CDA-fractie zal het verbeterproces bij de DG&J actief en kritisch volgen, maar met vertrouwen. “Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal” wordt er in deze wintertijd wel gezongen…

Kees Rovers.