speelplaatsAfgelopen dinsdag en woensdag werd de begroting 2015 gesproken. Naast de focus op sportverenigingen en (mantel)zorg, heeft het CDA ook ingezet op een kleinere overheid en meer ruimte voor de samenleving door twee concrete moties in te dienen:

Motie Right to Challenge

Het principe van Right to Challenge geeft een groep buurtbewoners/vereniging/club e.d. de mogelijkheid om te gemeente uit te dagen een dienst of voorziening over te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het speeltuintje in de buurt, het groenonderhoud of het ophalen van afval. Op deze manier ontstaat er ruimte voor betrokken bewoners om zelf het initiatief te nemen en zodoende meer maatwerk te leveren. De raad heeft deze motie unaniem aangenomen en het college gaat de voorwaarden uitwerken.

Motie Bewonersinitiatieven

Op dit moment is het zo dat de gemeente 20 weken de tijd mag nemen om te antwoorden op een burgerinitiatief. Dat kan in de praktijk raar uitpakken, bijvoorbeeld wanneer mensen een zomerinitiatief indienen, maar de gemeente pas na de zomervakantie een reactie geeft. Als partij van de samenleving wil het CDA betrokken bewoners stimuleren en ruimte geven. Daarom hebben wij een motie ingediend om de maximale reactietermijn terug te schroeven van 20 naar 8 weken. De motie kreeg ruime steun, alleen Beter voor Dordt stemde tegen het verkorten van de reactietermijn.