ZgljtabJoKTijdens de begrotingsbehandeling 2015 heeft het CDA Dordrecht aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers, door te pleiten voor de komst van een respijthuis. Zeker door de komst van extra zorgtaken in 2015 zal de belasting voor mantelzorgers nog zwaarder worden. In een respijthuis wordt de persoon die zorg nodig heeft tijdelijk opgevangen, zodat de (overbelaste) mantelzorger weer even op adem kan komen. CDA fractievoorzitter Peter Heijkoop: “Als partij van de samenleving staat het CDA voor  omzien naar elkaar. Wij willen daarom mantelzorgers ondersteunen in hun zorg voor hun partner, vriend of buur. Hun inzet is van groot belang voor de samenleving. In andere steden, bijvoorbeeld Alkmaar, geven mantelzorgers aan dat een respijthuis van grote waarde is. Ieder mens heeft immers soms een adempauze nodig. Door de komst van deze voorziening in Dordrecht te stimuleren, kunnen we mantelzorgers een hart onder de riem steken en hen actief ondersteunen in hun waardevolle bijdrage.”

Door de ziekte van één van de raadsleden haalde de motie in eerste instantie nog geen meerderheid. De stemmen staakten, maar wij hebben goede hoop dat, als de motie opnieuw in stemming wordt gebracht, de meerderheid van de raad zijn steun zal uitspreken.  Er wordt in december opnieuw gestemd over het respijthuis.