KFAGgDTwOnlangs werd het CDA aangesproken op de verkeerssituatie op de Burgemeester Jaslaan. Bewoners gaven aan dat de huidige situatie beter kan en dat zij daarover graag van gedachten wisselen met de politiek. Op basis van deze oproep heeft het CDA een buurtenquête georganiseerd, zodat iedere omwonende zich kon uitspreken over mogelijke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de positie van de verkeersborden, de rijrichting en het verbeteren van de wegmarkering. Samen met de buurtbewoners heeft het CDA nu, op basis van de uitkomsten van de buurtenquête,  vragen gesteld aan het college. Het college heeft 6 weken de tijd om te reageren.