ZgljtabJoKAls partij van de samenleving hecht het CDA veel waarde aan bloeiende verenigingen. Ook muziekcorps Jubal is een aansprekende, sterke Dordtse vereniging van internationale allure. De status van Jubal (Europees Kampioen, internationale prijzen) is echter niet af te zien aan hun (oefen)faciliteiten. Jong en oud Jubal moeten op verschillende terreinen oefenen en zij hebben geen clubgebouw dat recht doet aan de levendige vereniging. Bovendien heeft Jubal ook het nodige te stellen met de lokale bureaucratie, waar het gaat om het aanvragen van vergunningen/geluidsontheffingen.

CDA fractievoorzitter Peter Heijkoop: “Als CDA willen wij verenigingen ondersteunen en daarom vragen wij aan het college op korte termijn afspraken met Jubal over de vergunningen/ontheffingen. Minder bureaucratie, heldere afspraken. Verder verdient de vereniging een goed clubgebouw en goede oefenfaciliteiten. Het lijkt erop dat een geschikt terrein beschikbaar komt. Rijkswaterstaat vertrekt namelijk van Krabbegors (zeehavengebied), waardoor er wellicht ruimte vrijkomt voor goede faciliteiten voor Jubal. Bijkomend voordeel is dat op die locatie ook niemand geluidsoverlast kan hebben van de repetities. Daarom heeft het CDA aan het college gevraagd om snel in kaart te brengen wat de opties zijn en samen met Jubal oplossingen uit te werken.”

De beantwoording van het college op de artikel 40-vragen wordt medio december verwacht.

Categorieën: Geen categorie