mona keijzerOnlangs was CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer (Zorg) in de Gravenhorst in Dubbeldam om te luisteren naar de praktijkverhalen van mantelzorgers. Deze geluiden uit de praktijk zijn hard nodig, want alleen partijen die ook in de Tweede Kamer (waar men het budget vaststelt) zitten kunnen de Dordtse zorg op orde houden.

Om extra in te spelen op de geluiden uit de praktijk heeft Mona Keijzer nu een meldpunt voor mantelzorgers geopend: ‘Meld het Mona’. Met het meldpunt wil het CDA van mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan lopen nu de langdurige zorg per 1 januari wordt overgeheveld naar de gemeenten. ‘Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van houdt, wordt ziek en heeft zorg nodig. Deze zorg is voor de hele samenleving onvervangbaar en onbetaalbaar’, zei Keijzer op het afgelopen CDA-congres. ‘Hun ervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het succes van de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten’. Keijzer benadrukte dat veel gemeenten hard bezig zijn om de overgang van de zorg in goede banen te leiden. Maar dit is geen garantie dat alles goed zal gaan. “Dit kabinet legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de gemeenten. De effecten hiervan zullen door de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers ervaren worden. het CDA wil deze mensen waar nodig ondersteunen.” Het CDA gaat de binnengekomen reacties bundelen en gebruiken bij haar beoordeling van de uitvoering van de decentralisatieplannen van het kabinet. U kunt u praktijkervaring delen via deze website.

Categorieën: Geen categorie