Heijkoop_Peter-1De gemeenteraad heeft besloten om zichzelf regelmatig te laten informeren over het wel en wee bij de verbonden partijen. Afgelopen woensdag spraken de leden van de commissie Bestuur & Middelen met vertegenwoordigers van waterbedrijf Evides en afvalverwerker HVC.

Belangrijke aanleiding om met deze partijen in gesprek te gaan zijn de grote financiele garantstellingen die de aandeelhoudende gemeenten (waaronder Dordrecht) in het geval van HVC hebben verstrekt zodat het bedrijf onder aantrekkelijke voorwaarden zijn activiteiten kan financieren. De garantstellingen beslaan vele tientallen miljoenen en vanuit gemeenten bestaat de wens om deze garantstellingen (en daarmee risico’s) terug te brengen zonder de continuiteit van HVC in gevaar te brengen.

Een andere discussie gaat over de verbreding van de kernactiviteiten. HVC investeert fors in windmolens op zee. Daar hebben de gemeenten van harte mee ingestemd, maar inmiddels is men gezamenlijk wel tot de conclusie gekomen dat deze risicovolle activiteiten buiten het grondgebied van de aandeelhoudende gemeenten in de toekomst niet meer worden ondernomen.

Kansen
Maar als wij als gemeenteraad alleen over HVC spreken in de trant van risico’s en financien, dan doen wij onszelf te kort. Het is minstens zo interessant om met elkaar te spreken over de beleidsdoelstellingen die wij als gemeente formuleren, met name op het gebied van duurzaamheid en energie. HVC investeert tientallen miljoenen in het warmtenet in Dordrecht en draagt daarmee fors aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze stad. En dat is goed, want op het moment dat je als gemeente een fors aandeel hebt in een water-, energie- en huisafvalverwerkingsbedrijf (Evides, Eneco en HVC), dan is het belangrijk dat deze bedrijven nu en in de toekomst een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen van de stad en haar burgers.