Heijkoop_Peter-1AD De Dordtenaar roept haar lezers op om inwoners van onze stad te nomineren voor de eretitel ‘Dordtenaar van het jaar’.

In deze bijdrage wil ik een lans breken voor al die Dordtenaren die deze eretitel met zekerheid niet zullen krijgen, maar wel verdienen. En daarmee doel ik op de vrijwilliger die zich al jarenlang vele uren in de week inzet voor de (sport)vereniging of de mantelzorger die iedere dag weer klaarstaat voor haar partner, buurman of familielid. Zij vormen het hart van onze samenleving.

Toch heb ook ik een (bekende) Dordtenaar genomineerd en daarbij vooral nagedacht over wat iemand heeft betekend voor de (kwetsbare) inwoners binnen en buiten onze stad. En ja, bestuurder van het ziekenhuis Pier Eringa doet zijn werk voortreffelijk en ook museumdirecteur Peter Schoon heeft een mooi jaar achter de rug. Ook andere suggesties in de krant, de zanger Nielson en politicus Piet Sleeking hebben op heel andere vlakken veel betekend voor de stad. Maar toch… het zijn allemaal betaalde professionals die ook op een andere wijze waardering ontvangen: door een hoge klassering, veel verkochte platen, hoge bezoekersaantallen of een klinkende verkiezingsuitslag.

Betrokkenheid en omzien naar elkaar; dat maakt ons leven waardevol. Zeker in deze tijd waarin de verzorgingstaat onder druk staat is lef en initiatief vanuit de samenleving nodig. Zeker waar het gaat om de zorg voor kwetsbaren: oud en jong.

Daarom nomineer ik Barbara Muller, oprichter van het kleinschalige Babyhuis. Zij staat symbool voor al die mensen die iedere dag weer proberen om de wereld een klein beetje beter te maken.

Vandaag (woensdag) sluit de aanmeldtermijn, dus geef uw keuze nog snel door via dordtenaarvanhetjaar@ad.nl.

 

Fijne feestdagen.

 

Deze bijdrage verscheen ook in de Stem van Dordt van 10 december 2014.