KFAGgDTwIn aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de  Waterschappen op 18 maart, organiseren de CDA afdelingen in de Drechtsteden een gezamenlijke verkiezingstour. Op zaterdag 28 februari worden Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht bezocht.

Bereikbaarheid, veiligheid en energie zijn belangrijke thema’s in de Drechtsteden. Onze Dordtse Theo Oostenrijk en Sliedrechter Arie van der Herik zijn beide kandidaat voor het lokale waterschap en trekken samen op tijdens de campagne: ‘De Drechtsteden worden verbonden door het water. Dit geeft het waterschap een grote verantwoordelijkheid: droge voeten voor alle inwoners van de Drechtsteden. Daar gaan we ons de komende jaren op richten’. Maurits de Haan uit Sliedrecht, ondernemer en CDA-kandidaat voor Provinciale Staten: ‘Mijn partij vindt het belangrijk dat de veiligheid van het goederenvervoer in deze regio de volle aandacht krijgt. Zeker in Zwijndrecht (Kijfhoek) en Dordrecht (spoor en water) worden er zeer veel gevaarlijke stoffen vervoerd. De Drechtsteden hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt, ook op het terrein van duurzaamheid. Het CDA is kritisch naar de plaatsing van windmolens in deze regio.’

Tijdens de diverse campagnestops worden flesjes water uitgedeeld als knipoog naar de waterschapsverkiezingen en het feit dat de Drechtsteden met elkaar worden verbonden door het water. Het campagneteam is onder andere zichtbaar door de ondersteuning van twee meter hoge CDA letters. Deze letters gebruikt het CDA Zuid-Holland voor de campagne ‘het CDA staat achter u’ (www.cdastaatachteru.nl).

Route (stoppplaats is het lokale winkelcentrum)
09.30 uur Alblasserdam
10.45 uur Papendrecht
12.00 uur Sliedrecht
13.30 uur Dordrecht (het Bagijnhof)
14.45 uur Zwijndrecht
16.00 uur Hendrik Ido Ambacht