crabbehofOnlangs was het de beurt aan het CDA Dordrecht om het maandelijkse politieke café van de Dordtse gemeenteraad te organiseren. Het onderwerp ‘Wajong’ zorgde in verzorgingstehuis Crabbehof voor een volle zaal Wajongers, ouders, leraren en andere ervaringsdeskundigen. Nadat ons Tweede Kamerlid Pieter Heerma de actuele ontwikkelingen had geschetst, was het aan de zaal om mee te praten over het aanpakken van de alledaagse problemen, bijvoorbeeld op het gebied van administratie, maar ook het vinden van Wajongplekken binnen het bedrijfsleven. Onder leiding van fractievoorzitter Peter Heijkoop en onze wethouder Bert van de Burgt ontstond een prettige discussie en was er alle ruimte voor het leggen van onderlinge contacten om samen met elkaar knelpunten aan te pakken. Naar aanleiding van deze avond is er onder leidign van Bert van de Burgt een werkgroep ontstaan van betrokkenen uit de zaal om voortdurend de vinger aan de pols te houden. Een terugblik van RTV Dordrecht over deze avond is hier te zien.

Categorieën: Geen categorie