Twee weken geleden heeft de gemeenteraad gesproken over de penibele situatie waarin voetbalvereniging OMC (sportpark Corridor) op dit moment verkeert. Een situatie die de gehele raad aan het hart gaat en waar snel een oplossing voor moet komen. Begin juni moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de club. Dan wordt een integraal plan aan de raad voorgelegd.

In het debat heeft het CDA gepleit voor het voorbereiden van een spoedprocedure zodat, mocht worden besloten tot aanleg van het kunstgrasveld op de huidige locatie, het voorwerk is gedaan en het veld binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd hebben wij ook nadrukkelijk aangegeven dat de capaciteitsproblemen bij OMC niet op zichzelf staan. Ook andere verenigingen, m.n. op sportpark Schenkeldijk en Stadspolders, hebben fors capaciteitsproblemen. De situatie van VV Dubbeldam is al veelvuldig besproken in de raad en vandaag stond in het AD de alarmerend nijpende situatie van VV Oranje Wit beschreven.

Het CDA heeft dan ook gevraagd om ook de oplossing voor de nijpende problemen op deze sportparken voor te bereiden, bijvoorbeeld door ook hier gebruik te maken van een spoedprocedure, zodat er snel gehandeld kan worden. Een seizoen vertraging kan immers een enorme impact hebben op een club. Het is een politieke keuze om al versneld tot planvorming over te gaan en middelen vrij te maken. Het CDA is dan ook blij met de toezegging vanuit het college dat de problemen op deze drie sportparken prioriteit krijgen.

De gemeente staat in de komende jaren voor forse bezuinigingen en helaas zullen ook de sportclubs in Dordrecht daarmee te maken krijgen. Daarom hebben wij onze zorgen geuit over de signalen vanuit sportverenigingen waarin zij aangeven dat er sprake is van een moeizame relatie met het gemeentelijk sportbedrijf. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat clubs en gemeente samen optrekken en op inhoud kun je van mening verschillen, maar het is belangrijk om vanuit wederzijds respect met elkaar in gesprek te blijven. In de toekomst zal er meer van clubs gevraagd worden; financieel of bv. waar het gaat om het onderhoud van de velden. Op het moment dat verenigingen zelf al met ideeën of financiële middelen komen, dan is dat een extra reden om als gemeente serieus in gesprek te gaan en werk te maken van de plannen, zodat ze ook als voorbeeld kunnen dienen naar andere verenigingen.

Het CDA zal zich blijven inzetten voor de sportclubs en er samen met andere partijen bij het college op aandringen om betrokken clubs snel duidelijkheid te geven en met oplossingen te komen voor de nijpende situaties waarin sommige clubs nu verkeren.

Categorieën: Geen categorie