Heijkoop_Peter-1In de commissie op 17 maart debatteerden we met de andere fracties en het college over het veiligheidsprogramma voor de komende jaren. Het CDA is tevreden over het plan en met de prioriteiten die daarin staan aangegeven. Wel hebben wij benadrukt dat we ambitie moeten blijven tonen waar het gaat om het terugbrengen van de overlast en het middelengebruik onder jongeren. Deze week verscheen weer een bericht over het toenemende aantal alcoholvergiftigingen en jeugd kan nog steeds te makkelijk aan alcohol komen.

Rond de jaarwisseling heeft de burgemeester stevig ingegrepen bij ongeregeldheden in de Vogelbuurt en het Lijnbaangebied. Het CDA steunt deze harde aanpak van harte. Wij pleiten ervoor om ook de ouders van deze kinderen stevig aan te spreken. Het is belangrijk dat zij hun kinderen opvoeden, normen en waarden meegeven en, zeker rond oud en nieuw, hun kinderen kort houden zodat zij het niet in het hoofd halen om overlast te veroorzaken en spullen van wijkbewoners of in de openbare ruimte te slopen. Op het moment dat het toch misgaat, dan moeten zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade.