keesroversHet CDA heeft zich landelijk een duidelijk tegenstander verklaard van de wettelijke regeling, die maakt dat er via het CAK een ouderbijdrage geïnd wordt als er bepaalde vormen van klinische hulp aan jongeren met psychische ziekten geboden moeten worden. Het is immers bizar dat er voor een kind met een lichamelijke ziekte zoals  suikerziekte of leukemie helemaal geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden (volwassenen wel maximaal 375 euro) , terwijl bij kinderen met psychische problemen er een bijdrage tot 1584 euro gevraagd wordt. Een eigen bijdrage in de psychiatrie, die bij volwassenen nu juist is komen te vervallen met ingang van 2015! En dan te bedenken dat kinderen met psychische moeilijkheden in een nog kwetsbaarder en afhankelijker positie verkeren dan volwassenen.

Onder druk van de Tweede Kamer maakte staatssecretaris Van Rijn in januari bekend een onderzoek te starten, waarvan de resultaten in juni bekend zouden moeten zijn, om de mogelijke nadelige gevolgen op te sporen.  Het ziet er namelijk naar uit dat de eigen bijdrage een drempel opwerpt voor ouders om voor hun kind hulp te aanvaarden. Ondanks de verplichting daartoe in de Jeugdwet hebben heel veel steden in Nederland besloten de eigen bijdrage niet te innen in afwachting van de uitslag van het onderzoek. Het blijkt ook administratief lastig om de privacygevoelige informatie uit te wisselen tussen jeugdhulpverleners, CAK en gemeenten. In Haarlem heeft men becijferd dat de kosten van de inning hoger zijn dan de opbrengsten voor de gemeente.

In de gemeenteraad van Dordrecht heeft de CDA-fractie ook gepleit voor het opschorten van de inning, toen daarover een motie aan de orde kwam. Helaas werd de motie verworpen omdat een meerheid van de raad de motie niet steunde.