Heijkoop_Peter-1Veel Dordtenaren hebben op 27 april een geweldige Koningsdag gevierd. Met de komst van de koninklijke familie is onze prachtige stad positief op de kaart gezet voor miljoenen Nederlanders.

Toch was het niet overal feest. Rond de avond liep ik een rondje door de stad en schrok ik van jongeren die zich volledig gedrogeerd tussen het festivalterrein en de binnenstad begaven. Later kwamen ook via de media en vanuit binnenstadbewoners signalen over misstanden rond de Dancetour naar buiten: overmatig middelengebruik, vechtpartijen, wapenbezit en overlast (rotzooi en wildplassen). 

Het CDA staat voor een veilige (binnen)stad waar overlast stevig wordt aangepakt. Bovendien stellen wij onze vraagtekens bij de huidige locatie in de binnenstad en de tienduizenden euro’s subsidie die de gemeente verleent aan dit evenement. Een commercieel evenement als de Dancetour zou wat ons betreft daar niet voor in aanmerking moeten komen.

Het CDA vindt het belangrijk dat wij lering trekken uit de ervaringen van het afgelopen jaar en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1: Kunt u een feitenrelaas opstellen over de afgelopen editie van de Dancetour? In het bijzonder met betrekking tot de inzet van gemeentelijke (financiële) middelen, (particuliere) beveiliging, de keuze voor deze specifieke locatie, incidenten en algemene ongeregeldheden?

2: Waar liggen de verantwoordelijkheden voor de incidenten? Welke rol heeft de gemeente en welke rol de organisatie? Wie is er verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fysieke/gemeentelijke en/of private omgeving?

3: Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak van de beveiliging in het AD van 29 april jongstleden, dat er lange rijen ontstonden vanwege ‘de vele wapens’ die werden aangetroffen?

4: Welke mogelijkheden ziet u om feestgangers, waarvan overduidelijk is dat zij door overmatig middelengebruik een risico vormen voor de gezellige sfeer in onze stad, de toegang tot de stad te beletten, op te laten pakken of terug te sturen?

5: Bent u van mening dat een evenement dat geregeld in verband wordt gebracht met drugs, overmatig alcoholgebruik en vechtpartijen, mede gefinancierd moet worden met publieke middelen?

6: Elders, bijvoorbeeld in Amsterdam is ervoor gekozen om grotere evenementen buiten de binnenstad te organiseren. Het CDA zou daar voorstander van zijn. Ziet u in het licht van dit evenement daar ook mogelijkheden toe? Welke locaties zouden denkbaar zijn? Hoe beoordeelt u bijvoorbeeld de reeds geopperde locaties: Dordtse Kil en de Merwelanden? Kunt u voor de verschillende locaties de voor- en nadelen schetsen?

7: Hoe denkt u, in het geval dat er in 2016 een Dancetour wordt georganiseerd, de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen?