Christiaan merkuur
Vandaag in de Dordt Centraal:
Wanneer ouders onverantwoordelijk gedrag vertonen, zijn kinderen het slachtoffer. Het kan dan gaan over lichamelijke mishandeling, over psychische druk tijdens (v)echtscheidingen, maar kan ook te maken hebben met mannen die hun kind(eren) in de steek laten.
 
Omdat onze fractie vrijwillig les geeft bij vele opleidingen op het Da Vinci College, horen wij uit de eerste hand wat er speelt. Een terugkerend verhaal is het jonge meisje dat ijskoud in de steek wordt gelaten wanneer zij opeens zwanger blijkt. De cijfers van het Onderzoekscentrum Drechtsteden bevestigen dat dit soort schrijnende gevallen vaak, te vaak, voorkomen: meer dan 50 keer per jaar. Dordt is hiermee nog steeds koploper wat betreft het aantal tienermoeders. De praktijk laat zien dat vaders in veel van dit soort gevallen het kind in de steek laten en vrolijk beginnen aan een volgende relatie. Niemand die ze iets maakt. Door deze verwaarlozing start het leven van de baby al met een 1-0 achterstand.
 
Als familiepartij hecht het CDA veel waarde aan een veilige omgeving voor kinderen. Wat ons betreft gaat de bovenstaande situatie dan ook veranderen. Een vader heeft een morele verantwoordelijkheid richting zijn kinderen, zowel qua opvoeding als qua financiële ondersteuning. Jongens die wegduiken voor de verantwoordelijkheid voor hun eigen baby moeten daarom keihard worden aangepakt. Ook wanneer zij zich verschuilen achter ‘slechts’ een uitkering als inkomstenbron. Het trekken van een uitkering is geen excuus om niet bij te dragen aan het eten of onderwijs van je eigen kind. Daarom stelt het CDA vandaag voor om een ‘playertax’ in te voeren. Deze maatregel geeft de gemeente de mogelijkheid om geld in te houden van de uitkering van de vader en dit via de moeder gericht te besteden aan de opvoeding van het kind. Denk bijvoorbeeld aan luiers, kleding of schoolboeken. Hiermee zetten we weer een nieuwe stap om kwetsbare kinderen beter te beschermen en een veilige toekomst te bieden.