Christiaan merkuurNa een bouwkundige inspectie in 2013 bleek een deel van de Merwehal voor minimaal twee ton te moeten worden aangepast om de brandveiligheid te garanderen. De toenmalige eigenaar besloot destijds deze kosten niet te willen dragen en is vertrokken. Korte tijd leek het einde verhaal voor de Merwehal, inclusief alle werkgelegenheid. De familie Zweedijk Klaare, exploitant van de bowlingbaan, durfde het echter aan om  meer dan 1.500.000 euro te investeren in het opknappen van de Merwehal. Na een grondige renovatie is inmiddels ‘Wereldkeuken Lizz’ geopend en liggen er concrete plannen om in de resterende ruimte een kinderspeelparadijs te openen. Het echtpaar Zweedijk Klaare heeft hiermee een groot financieel risico genomen, de Merwehal gered en tientallen banen behouden en gecreëerd.

Het CDA vindt dat de gemeente op alle fronten moet meewerken en denken met dit soort ondernemers. Helaas deelt niet iedereen deze mening. Op 22 juli kreeg mw. Zweedijk Klaare een brief waarin de welstandscommissie haar afkeuring uitsprak over de replica van de Eiffeltoren. Deze replica staat voor het pand en staat symbool voor het concept van de ‘wereldkeuken’. De welstandscommissie eist echter dat de replica wordt neergehaald. Het CDA vindt dit een onbegrijpelijk standpunt. Christiaan Merkuur: ‘De welstandscommissie heeft blijkbaar niets beters te doen dan het dwars zitten van ondernemers die zich inzetten voor onze stad. Geen enkele Dordtenaar heeft immers last van deze replica, want de Merwehal heeft geen andere buren dan Dupont. Integendeel: vele pas getrouwde stelletjes komen een foto nemen onder deze Dordtse Eiffeltoren. Het CDA vraagt het college om het advies van de commissie slechts voor kennisgeving aan te nemen en de Eiffeltoren gewoon te laten staan.

Overigens is dit de tweede keer in een week tijd dat de welstandscommissie in opspraak is. Een voortdurende dialoog met de stad, t.b.v. genuanceerde adviezen, is wat mij betreft onontbeerlijk voor het functioneren van een welstandscommissie. Helaas staat de houding van de welstandscommissie in dit dossier haaks op die gewenste mentaliteit. Ik wil dan ook van het college weten of het mogelijk is de adviserende rol slechts te beperken tot gebieden waar een advies ook daadwerkelijk relevant is. De overheid is er immers voor de mensen en niet andersom. Een rechtvaardige overheid handelt naar de geest waarmee regels zijn opgesteld en voorkomt dat het rücksichtslos uitvoeren van bureaucratie belangrijker is dan algemene normen van redelijkheid.’