Heijkoop_Peter-1Op dit moment ontvluchten veel mensen hun land omdat hun leven gevaar loopt vanwege oorlog of vervolging. Europese landen en ook Nederland krijgen daardoor te maken met de komst van grote aantallen vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) coƶrdineert de opvang van de vluchtelingen en heeft uitgesproken graag met gemeenten samen op te trekken.
Om een veilig heenkomen te bieden aan zij die hun land ontvluchten is het van belang dat mensen die hier onterecht zijn (bv economische asielzoekers of mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven) terug te sturen naar het land van herkomst. Dat vraagt om snelle, rechtvaardige procedures.
Als CDA Dordrecht vinden wij het belangrijk om om te zien naar mensen die op de vlucht zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun opvang. Op dit moment is er nog niets bekend over de opvangbehoefte en daarom is het belangrijk dat het stadsbestuur met het COA daarover in gesprek gaat.

Wij vinden het fantastisch om te zien hoeveel Dordtenaren zich betrokken tonen op deze kwetsbare groep mensen en bijdragen aan allerlei positieve initiatieven. Het is belangrijk dat als de gemeente verantwoordelijkheid neemt en vluchtelingen opvangt dat het draagvlak ook blijkt uit de directe omgeving. Door wijkbewoners te betrekken bij de opvang, kunnen gevoelens van ongerustheid worden weggenomen en het vergroot de betrokkenheid op de vluchtelingen, wat zich wellicht ook uit in de aanmelding van vrijwilligers.