Heijkoop_Peter-1Afgelopen week heeft de raad in de commissie gesproken over de toekomstige aansluiting van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden waar de gemeente Dordrecht als grootste gemeente onderdeel van uitmaakt. Als Drechtsteden maken wij onder meer gezamenlijk beleid op het terrein van werkgelegenheid, wonen, armoede en hulp en ondersteuning (Wmo).Ā Belangrijk onderdeel is de Sociale Dienst; waar mensen terecht kunnen als zij op zoek zijn naar werk en eventueel een uitkering kunnen aanvragen.

Hardinxveld-Giessendam acht zichzelf te klein om geheel zelfstandig verder te gaan en heeft goed nagedacht over op welke wijze zij willen samenwerken met omliggende gemeenten. Zo hebben zij samenwerking met o.m. de gemeente Gorinchem eerder afgewezen, omdat hun voorkeur uitgaat naar de Drechtsteden. Het CDA staat daar positief tegenover, omdat Hardinxveld-Giessendam, als gemeente grenzend aan het water, goed bij onze regio past. Zeker als we kijken naar de economische activiteiten (maritiem) en de demografische opbouw van de bevolking.

Wel vinden wij het belangrijk dat het ambtenarenapparaat van de Drechtsteden niet uitbreidt. Een deel van de Hardinxveldse ambtenaren zal straks haar werk doen in Drechtstedenverband, maar andere formatieve uitbreiding is absoluut ongewenst. Bovendien is het uitgangspunt dat zij diensten gaan betrekken van alle gemeenschappelijke diensten, zodat er geen sprake van ‘cherry picking’ kan zijn. In dat licht wordt er de komende periode nog onderzoek gedaan naar regionale belastingdiensten.

Komende maand nemen de gemeenteraden een besluit en wordt het traject verder uitgewerkt. Als alles goed gaat, dan sluit Hardinxveld-Giessendam aan bij de Drechtsteden op 1 januari 2018.