KFAGgDTwDeze week in de Dordt Centraal:

De toestroom van vluchtelingen beroert velen en terecht. Daarbij is het tevens een worsteling over wat ons in Dordrecht daarbij te doen staat. Het is geweldig om te zien dat op tal van plaatsen in de stad acties op gang komen om invulling te geven aan het verlichten van de nood van deze ontheemden.

Het ziet ernaar uit dat het COA vooralsnog geen beroep doet op de gemeente Dordrecht voor noodopvang. De CDA-fractie vertrouwt geheel op onze burgemeester Brok als het gaat om alert en gastvrij te reageren als die vraag toch nog mocht komen.

Wel zo belangrijk is de vraag wat er gebeurt in de periode na de fase van noodopvang van vluchtelingen. Zij kunnen immers niet onbeperkt lang bivakkeren in sporthallen en kazernes. Dat betekent dus het op termijn beschikbaar stellen van extra woonruimte, al dan niet tijdelijk, dan ook ongetwijfeld in Dordrecht.

Het CDA vindt dat dus nu alle aandacht moet uitgaan naar het op een juiste wijze invulling geven op deze uitdaging. Dat zal bijzonder nodig zijn, willen we onze reguliere sociale huurmarkt niet helemaal laten vastlopen voor de al bestaande woningzoekenden, vooral jongeren, die al jaren op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Ook zij hebben het volste recht op woonruimte!

Voor het CDA is het duidelijk dat alleen een onorthodoxe aanpak gaat werken, als het gaat om het snel creëren van extra tijdelijke woonruimte voor statushouders. Dat kan niet zonder de inspanningen door onze woningcorporaties Trivire en Woonbron. De CDA-fractie zal dan ook met kracht pleiten voor een spoedoverleg voor het ontwikkelen van initiatieven.