KeesVorige week zat ik een paar keer met basisschoolklassen ( groep 8) in het stadhuis. We speelden het spel van de democratie, kinderen vormden in groepjes van vijf een politieke partij en ze bepaalden wat ze belangrijk vonden. Zo kwamen ze tot een partijprogramma en ze konden dan ervoor pleiten gebouwen in de stad “Democracity” te plaatsen die pasten bij hun idee├źn. Het viel me op dat bij alle drie klassen die ik meemaakte vier thema’s van belang werden gevonden: goede zorg, veiligheid, onderwijs en milieu. Misschien kwamen die aandachtspunten wel een beetje uit de koker van hun ouders of hun juffen en meesters, maar het is een feit dat deze onderwerpen ook in onze stad belangrijk zijn. De echte politieke partijen in Dordrecht zullen zich op verschillende manieren ook met deze zaken bezighouden en meer op het een of het ander de nadruk leggen. Het CDA zet zich vooral in voor goede zorg, onderwijs en veiligheid, zonder het milieu te verwaarlozen.
Goede zorg is meer dan “verantwoorde” zorg, waarbij zorgverleners alles netjes in een dossier zetten om zich te verantwoorden. Goede zorg vereist aandacht voor elkaar, menselijk contact en een minimum aan bemoeizucht van de overheid. Goede zorg geven mensen elkaar, de overheid en de verzekeraars horen uitsluitend faciliterend en applaudisserend aan de kant te staan waar mensen hun best doen voor elkaar. Zo’n samenleving zonder bureaucratie, dat is wat het CDA voor ogen heeft. Vorige week was het de week van de democratie, nu is het de vredesweek. Vrede, shalom, is er als we op de manier met elkaar omgaan zoals ik hierboven beschrijf. Jong en oud samen…Wie wil dat nou niet?