Christiaan merkuurAls partij van de samenleving hecht het CDA veel waarde aan lokale ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid, levendigheid en sociaal contact. Niet voor niets staat in het huidige coalitieakkoord van CDA/BVD/VVD en CU-SGP: ‘Wij willen een stad waarin kansen voor ondernemers worden onderkend en gestimuleerd. Een gezond ondernemersklimaat hoort hierbij. Dit geldt bij uitstek voor het midden- en kleinbedrijf, waar onze stad het voornamelijk van moet hebben.

Het CDA houdt het college graag scherp als het gaat om de dagelijkse uitvoering van het bovenstaande uitgangspunt. Bijvoorbeeld ten aanzien van één van de grootste Dordtse evenementen: de kerstmarkt. Daarom stelt het CDA vandaag vragen aan het college. Christiaan Merkuur: ‘onlangs werd bekend dat er voor Kaasvers, de bekende ondernemer uit Krispijn, geen plaats is op de aankomende Kerstmarkt. Het is logisch dat de organisatie van de Kerstmarkt niet alle aanvragen kan inwilligen, maar dit mag er wat het CDA betreft niet toe leiden dat bekende Dordtse ondernemers achter het net vissen. Wij vinden het van belang dat bij een Dordts evenement ook wordt gewerkt aan de promotie van opvallende Dordtse ondernemers.’

Onze fractie zet tevens vraagtekens bij het ongelijke speelveld tussen winkeliers in het centrum en inde wijken. De eerste groep heeft het recht om eventueel het kraampje voor de winkel te huren, wat uiteraard terecht is. Maar er zijn er ook vele kraampjes zonder winkels in de buurt. Waarom daar geen voorrang voor ondernemers uit de wijken? Christiaan Merkuur: ‘Men moet af van het idee dat Dordrecht alleen maar bestaat uit het centrum. Ook in de wijken zitten tal van aansprekende lokale ondernemers. Wat het CDA betreft gaan we dan ook graag de discussie aan over de vraag of het eerder genoemde collegebeleid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.’