ZaldxabJaPWie kent er niet tussen de middag “de overblijf” op de basisschool? Heel handig dat wanneer je eens een dagje weg moet, de kinderen op de overblijf voor een laag bedrag hun boterhammetjes kunnen opeten. Het toezicht op de overblijf wordt verzorgd door vrijwilligers, het cement van de samenleving, vaak bestaande uit ouders die dit volgens een rooster op zich nemen. Bij basisschool De Meridiaan gaan de ouders nog een stapje verder. Al 30 jaar organiseren zij “verlengde overblijf”. Op dezelfde wijze als tussen de middag en in dezelfde ruimte, kunnen kinderen voor of na schooltijd even overblijven. Vrijwilligers vangen deze kinderen op voor ouders die bijvoorbeeld net wat eerder op hun werk moeten beginnen of die moeite hebben om precies om kwart over drie weer op het schoolplein te staan. Anderen voordelen zijn dat er bespaard wordt op de aangekondigde verhoogde kinderopvangtoeslagen en dat ouders een vrije keuze hebben voor verlengde overblijf ofwel professionele kinderopvang. Wat is er mooier dan elkaar iets meer lucht te geven door dit voor en met elkaar als ouders te organiseren? Echt een prachtig initiatief uit de samenleving.

Toch dreigt dit goed lopende burgerinitiatief na 30 jaar gedwongen te moeten stoppen. Er is door de professionele kinderopvang geklaagd over oneerlijke concurrentie. Zij moeten voldoen aan alle regels van de overheid en worden gecontroleerd door de Dienst Gezondheid en Jeugd. Om een professionele kinderopvang rendabel te kunnen laten draaien is die op bepaalde punten dan ook minder flexibel in het aanbod. Er is een minimale afname van uren of dagdelen noodzakelijk en om het organisatorisch allemaal rond te kunnen breien zijn vaste dagen en tijden gewenst. Deze professionele organisaties hebben het de laatste jaren moeilijk en doen nu een beroep op de gemeente om voor hun belangen op te komen. Dat is vanuit hun oogpunt begrijpelijk, maar als CDA constateren we dat ‘de markt’ hier de samenleving ernstig in de weg zit. Deze professionele opvang sluit niet aan bij de behoeften van de ouders die gebruik maken van verlengde opvang, zoals bij de Meridiaan.

Vanwege juridische bepalingen heeft de Meridiaan zich gedwongen gezien om per 1 november toch een contract af te sluiten met een professionele kinderopvang, waardoor de desbetreffende ouders in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan vaders en moeders die hun kinderen om 8 uur brengen en om 4 uur weer ophalen en hierdoor hun werk kunnen doen. Of de ouders met oproepcontracten die hun flexibel en tegen slechts een kleine vergoeding kunnen laten opvangen. Zeker flexwerkers hebben het niet altijd even makkelijk, maar krijgen door hard te werken juist wel de mogelijkheid hebben om het hoofd boven water te houden en mee te doen in de samenleving.

Ouders zullen logischerwijs opnieuw moeten gaan berekenen of parttime werken nog wel zin heeft en andere ouders overwegen nu de “sleutel om de nek”, zodat kinderen straks zonder toezicht na schooltijd aan hun lot zijn overgelaten. Niet de keuze van het CDA! Daarom hebben wij  artikel 40 vragen gesteld en hopen wij dat het college een oplossing vindt waarbij een vorm van verlengde overblijf kan blijven bestaan.