KFAGgDTwIn het kader van ´Stage in de stad´ is Theo Oostenrijk op bezoek geweest bij HVC. Een kort verslag:

Op donderdag heb ik deelgenomen aan deze door HVC georganiseerde stage. Om 9.00 uur werden wij welkom geheten door mevrouw Eljo Vos, manager Strategie & Aandeelhouders. Zij heeft ons uitvoerig geïnformeerd over het bedrijf, de historie, het heden en toekoms. Zij is gedurende het gehele stageverblijf een enthousiasmerende gids voor ons geweest.

Na enkele onzekere jaren draait het bedrijf nu goed. Steeds meer is men gefocust op het behalen van duurzaamheidsdoelen, waarbij de focus is verschoven van ‘afval’ naar ‘duurzame energie en grondstoffen’. Het bedrijf behoort qua tariefstelling bij de laagste in Nederland.
Uitvoerig is gesproken over de verbranding van het restafval, ook in verband met de import van afval uit Engeland. Deze transactie is geen doel op zich, maar zorgt er wel voor de productie van stoom (voor het Warmtenet en voor proceswarmte DuPont) en het leveren elektriciteit.

Vervolgens hebben wij de lokatie Afvalbreng Station, aan het begin van de Baanhoekweg, bezocht. Daar wordt het door burgers aangeboden afval(zijnde grondstoffen) gescheiden in 27 mogelijke variëteiten. Tevens worden er kleine huishoudelijke apparaten gedemonteerd voor zoveel mogelijk hergebruik.

Het volgende bezoek betrof een rondleiding door de Afvalenergie Centrale. Het is interessant om te zien dat het verwerken van het ‘restafval’ steeds meer in het licht komt te staan van de ´circulaire´ economie. Afval wordt in feite steeds meer een grondstof voor nieuwe producten, zoals stoom, stroom en herbruikbare vaste stoffen. Dit alles gericht op het zoveel mogelijk reduceren van luchtwarmte en niet bruikbare reststoffen.

Het laatste bezoek betrof het bezoeken van de Slibverwerkings Centrale. Daar wordt het slib, aangeboden door waterzuiveringsinstallaties, op een heel innovatieve manier verbrand, met ook daarbij de focus op een optimaal hergebruik van het aangeboden materiaal. Het is prachtig om te zien hoe weinig echt restafval er over blijft. De centrale was de eerste in zijn soort in de wereld en behoort nog steeds tot de mondiale top-10.

Rond 2 uur is het stagebezoek afgerond met daarbij een terugblik op de intensieve bezoeken op de verschillende locaties. Ik heb veel respect voor de wijze waarop men op een heel gedreven manier het bedrijf tracht te runnen, zoekend naar steeds nieuwe manieren om een bijdrage te leveren aan het zowel terugdringen van ‘afval’ als ook het ‘duurzaam’ verwerken van het aangeboden materiaal.
Kortom, een heel zinvolle stage.

Theo Oostenrijk