cdalogoIn de afgelopen anderhalf jaar hebben vele (nieuwe) leden aangegeven zich in te willen zetten voor het CDA Dordrecht. In reactie op deze frisse energie hebben wij het bestuur uitgebreid van 5 naar 10 leden. Aangezien onze afdeling steeds verder doorgroeit, zetten wij nu de volgende stap door het instellen van inhoudelijke ondersteuningsgroepen. Als partij van de samenleving maken wij immers graag gebruik van de praktische kennis van betrokkenen en ervaringsdeskundigen. Iedereen, lid of geen lid, is welkom om een bijdrage te leveren. Per onderwerp nodigen wij tevens specifiek enkele deskundige Dordtenaren uit, bijvoorbeeld een medewerker van een woningcorporatie, wanneer het gaat om volkshuisvesting. Op deze manier proberen we onze gemeenteraadsfractie te ondersteunen met praktische inhoudelijke adviezen.

We starten in november met twee actuele thema’s:


Thema 1: Kwetsbare kinderen.

Het CDA staat van oudsher voor een solide beleid als het gaat om kwetsbare mensen. Zo heeft onze partij zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor het Babyhuis, waar jonge moeders met hun kind opgevangen worden. Maar desalniettemin scoort Dordrecht al jaren zeer slecht als het gaat om kindermishandeling. We willen hier dieper op ingaan en met elkaar bekijken hoe we dit probleem beter kunnen aanpakken.


Thema 2: Arbeid en Inkomen.

De werkloosheid is op dit moment zeer hoog en neemt nauwelijks af. Dit gegeven maakt dat de tweedeling tussen ‘rijk’ en ‘arm’ groter wordt: degenen die werk en inkomen hebben, zien hun bestedingsruimte toenemen, terwijl degenen die weinig te besteden hebben, ook weinig perspectief hebben op verbetering. Hier en daar wordt ook een discussie gevoerd over een basisinkomen. Hoe voorkomen we dat er zowel onder 50+ers als jongeren een ‘verloren generatie’ ontstaat?

Doet u mee?
o Heeft u een specifieke deskundigheid die voor een van deze thema’s relevant is?
o Bent u persoonlijk betrokken bij een situatie waarop een van de thema’s van toepassing is?
o Voelt u zich aangesproken door een van beide thema’s en denkt u graag mee met onze politieke besluitvorming?

Meld u zich dan nu aan voor de startavonden:

– Thema ‘Kwetsbare kinderen’, Dinsdag 3 november 20.00 uur

– Thema ‘Arbeid en Inkomen’, Woensdag 4 november 20.00 uur


Update:

Onlangs besloot het bestuur tot het vormen van ondersteuningsgroepen. Aangezien veel geïnteresseerden aangaven hier bij aanwezig te willen zijn, maar de aanmeldingstermijn niet aansloot op de agenda’s, heeft het bestuur besloten om de startavonden naar een nieuw moment te verzetten. Het bestuur prikt z.s.m. een aantal nieuwe momenten.