ZaldxabJaPHet CDA Dordrecht heeft met brede steun van andere partijen in de gemeenteraad op 15 december een motie ingediend om het budget van ongeveer een half miljoen euro dat in 2015 voor mantelzorgers in Dordrecht bestemd was, ook daadwerkelijk voor deze doelgroep te behouden. Concreet gevolg daarvan is dat de mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn een compliment krijgen van 200 euro aan cadeaubonnen, die zij kunnen besteden bij lokale Dordtse middenstanders. Het resterende bedrag wordt in 2016 gebruikt om de ondersteuning aan mantelzorgers verder uit te bouwen.

Mantelzorgers vervullen sinds mensenheugenis een belangrijke rol binnen de samenleving in de zorg voor hun medemens. Vaak gaat het om familie of vrienden waarbij zij zo betrokken zijn dat zij bereid zijn om elke week vele uren tijd te spenderen aan zorgtaken. Het CDA vindt het heel belangrijk dat wij ook iets terug doen voor deze mensen en aan hen laten merken dat wij hun inspanningen zien en erkennen. Dat wij hen dankbaar zijn!

De CDA fractie in Dordrecht zet zich al vele jaren in om voorzieningen voor mantelzorgers in Dordrecht uit te breiden. Om het hun gemakkelijker te maken om voor anderen te zorgen. Wij hebben ons hard gemaakt voor gratis parkeermogelijkheden als er in de buurt van de zorgvrager alleen betaald parkeren mogelijk is en voor de uitbreiding van respijtzorg in Dordrecht, zodat de zorgvrager af en toe op een fijne plek opgevangen kan worden waardoor de mantelzorger ontlast wordt. Deze en andere zaken worden voor 2016 via een cafetariamodel door de gemeente aangeboden, waarbij mantelzorgers kunnen kiezen waarvan zij gebruik willen maken. Daar zijn wij blij mee!

De CDA fractie Dordrecht wenst u allen een goede tijd met elkaar, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!