Christiaan merkuurVorige week sprak de commissie over de toekomst van het Dordtse dierenasiel. Na een eerste keer ‘groen licht’  in de raad was het nu zaak om het financiële scenario af te stemmen. Het CDA steunt Louterbloemen van harte, omdat het dierenwelzijn in deze regio gebaat is bij een nieuw asiel. Het huidige gebouw dateert uit de jaren 60 en is zodoende te klein en verouderd. De vele vrijwilligers hebben hun best gedaan om het pand in conditie te houden, maar nu is het moment gekomen voor een frisse start. Het team van Louterbloemen is gelukkig voortvarend van start gegaan en heeft een kant en klaar bouwplan ingediend. Tijdens de commissie, waar werd ingesproken door het team, bleek dan ook brede steun voor ‘optie 3’, nieuwbouw op de huidige locatie. Wel had de commissie nog enige vragen over de herbouw, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Louterbloemen zal deze vragen in de komende tijd beantwoorden.

Onze fractie is zeer tevreden met de brede steun in de raad en ziet de vervolgstappen richting ‘de eerste steen’ met vertrouwen tegemoet.