ZaldxabJaP

Deze tekst stond onlangs in de Dordt Centraal:

Nog een paar maanden en dan zijn we alweer op de helft van deze raadsperiode. Tijd voor het CDA om terug te blikken en vooruit te kijken. Eén van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma is de ondersteuning van mantelzorgers. Een grote groep mensen zorgt belangeloos vele uren voor een grote groep mensen die hulp nodig hebben. Dat vinden ze normaal, maar is ook bijzonder en verdient waardering! In december hebben wij met 5 andere partijen een motie ingediend over het mantelzorgcompliment. Het geld dat daarvoor gereserveerd was, is in 2015 niet uitgegeven. Wij hebben de wethouder gevraagd om ervoor te zorgen dat dit bedrag alsnog aan mantelzorgers wordt besteed, bijvoorbeeld door het uitgeven van cadeaubonnen die bij de plaatselijke middenstand kunnen worden gebruikt. Dat is weer goed voor de plaatselijke ondernemers die hun nek uitsteken en onze stad aantrekkelijk maken.

Veiligheid is ook een belangrijk punt voor het CDA. Omwoners van koffieshop Het Geeltje zijn blij dat het zo lekker rustig is in hun buurt, sinds deze haar deuren heeft gesloten. Wij steunen onze burgemeester in zijn actieve beleid. En met cameratoezicht in de omgeving van de Lijnbaan zetten we in op grotere veiligheid in dit gebied. De families die daar wonen verdienen gewoon een gezellige wijk, waar kinderen lekker buiten kunnen spelen zonder in aanraking te komen met drugs en andere kleine en grotere criminele activiteiten.

Kijkend naar de toekomst noemen wij de werkgelegenheid op het eiland van Dordrecht. Hoewel de economie landelijk verbetert blijft het aantal banen achter. In de Drechtraad werken we hierin samen met de andere Drechtsteden en richten we ons op bedrijven die een maritiem profiel hebben. Bedrijven die hun voordeel kunnen doen met alle aanwezige kennis op het gebied van water en scheepvaart en ons hierin kunnen versterken. Onze fractie zal hierin steeds opbouwend kritisch met het college meedenken, omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Je zit op school, je hebt een betaalde baan en/of vrijwilligerswerk en met elkaar zorgen we voor de mensen die soms tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Ook de komende twee jaar zal de CDA fractie zich hier weer met energie voor inzetten.

Categorieën: Geen categorie