Christiaan merkuurDe website Geenstijl heeft, samen met een aantal andere organisaties, meer dan 420.000 handtekeningen opgehaald t.b.v. een referendum over de (on)wenselijkheid van Europese toenadering tot Oekraïne. Dit referendum wordt op 6 april aanstaande gehouden.

Los van de inhoud van het referendum, is het een goede zaak dat zoveel mensen democratische betrokkenheid tonen. De huidige landelijke regering lijkt de praktische uitvoering van het referendum echter te willen blokkeren door aanzienlijk minder dan het normale budget voor verkiezingen te reserveren. Reden zou de ’te verwachten lage opkomst’ zijn. Er is echter niets dat hier op wijst. De opkomst bij het vorige referendum was immers 63,3%. Aanzienlijk hoger dan de opkomst bij alle andere stemmomenten, afgezien van de Tweede Kamer.

Diverse gemeenten lijken, in reactie op het budget van de regering, er voor te kiezen om het burgers op 6 april inderdaad lastig te maken: tal van stembureaus worden geschrapt. Onze fractie is dan ook tevreden dat de gemeente Dordrecht de democratie wél hoog in het vaandel heeft. Het aantal Dordtse stembureaus zal op 6 april nagenoeg gelijk zijn, zodat het voor iedereen mogelijk is om eenvoudig te stemmen.

Categorieën: Geen categorie