Christiaan merkuurRecent sprak de commissie Bestuur en Middelen over de uitdagingen rondom de binnenstad. Doel van de gemeente is het aantrekkelijker maken van het centrum voor o.a. toeristen, het aanpakken van de leegstand en het verbeteren van de openbare ruimte.

Positief punt is de eensgezindheid binnen de gemeenteraad om de problemen aan te pakken. Gedurende de commissie kwamen dan ook vele nuttige punten naar voren, mede vanuit omwonenden. Denk aan duidelijk aangegeven looproutes, het verschuiven van op- en uitstaplocaties, herindelen van het winkelgebied en een aantrekkelijkere inrichting van de openbare ruimte (bankjes/bloemen e.d.). Uiteraard steunt het CDA deze punten, het centrum is een belangrijke trekpleister voor toeristen, wat economisch ten goede komt aan de rest van de stad en het beschikbare winkelaanbod voor alle Dordtenaren. Toch is het ook van belang om niet alleen te focussen op wat de overheid of de markt zou kunnen doen. Als partij van de samenleving hecht het CDA vooral aan het initiatief van de betrokkenen zelf. In de omgeving van onze stad, o.a. Rotterdam Zevenkamp, zijn er bijvoorbeeld diverse interessante voorbeelden van winkeliersverenigingen die gezamenlijk een winkelcentrum hebben opgeknapt tot een (weer) een drukbezochte locatie. Naast alle bovenstaande punten zetten wij als CDA dan ook graag in op het ondersteunen van dit soort initiatieven.

Categorieën: Centrum