KeesEr is de laatste dagen veel te doen rondom PFOA. Huisarts Kees Rovers:

Er is veel ophef over de stof PFOA ( perfluoroctaanzuur, C8HF15O2), die nodig was om teflon te maken. Die stof werd bij DuPont in Dordrecht daarvoor gebruikt en is ook hier in het milieu terecht gekomen, waarbij ook de vrees voor verontreiniging van het drinkwater is ontstaan.  Via de lucht en via drinkwater zou PFOA zo  maar in onze mond gekomen kunnen zijn…Het RIVM heeft inmiddels aangetoond dat de stof in Dordrecht vanuit de fabriek van DuPont niet via het drinkwater tot ons is gekomen, maar vooral via de lucht.

Het venijn zit weer in de Staart…De wijk “De Staart” is al eerder getroffen door een milieuschandaal, er is een hele woonwijk achter de Haringvlietstraat afgebroken in  1984, omdat er gif gestort bleek  waar in de jaren daarvoor een woonwijk was gebouwd. Dat de stof PFOA  bezwaarlijk voor het lichaam is en ziektes kan veroorzaken is bekend. Er is echter geen volledige zekerheid over hoeveel van dat spul nu echt gevaarlijk is voor de gezondheid. Deskundigen hanteren een norm van 89 nanogram per milliliter bloed.  Inmiddels wordt het in ieders bloed aangetroffen en zelfs bij ijsberen op de Noordpool kun je het aantonen. Waarschijnlijk is het wel via onze mond in ons lijf gekomen, dat kan via de teflonpannen, de cakevormen, de gourmetstellen, het bakpapier, de pizzadozen, teflonsprays om je fietsketting te “smeren”,  enzovoort  gekomen zijn. En als je bij DuPont hebt gewerkt of daarbij vlak in de buurt gewoond, dan zal je ook wel een extra hapje hebben binnen gekregen. Als je een goed werkende lever hebt, dan kun je heel wat narigheid aan, maar bij hoge doses van PFOA kunnen er dingen in je lichaam mis gaan. Er is dan een verhoogd risico op leverfunctiestoornissen en leververgroting en  mogelijk een nadelige invloed op de voortplanting. Een verhoogd risico op kanker van nier en testis wordt genoemd, maar is niet bewezen. Het RIVM heeft een rapport opgesteld en daarin wordt ook aangegeven dat er een verwaarloosbaar risico op kanker is.

In onze Drechtsteden wordt er gepleit voor een bloedonderzoek van medewerkers en bewoners bij DuPont. Maar wat lossen we daarmee op ? Je kunt al dan niet een bepaalde hoeveelheid PFOA in iemands bloed vaststellen, maar je kunt dat er niet uithalen en dat bloedonderzoek levert dus geen gezondheidswinst op of zekerheid over iemands gezondheidsrisico’s. Bloedonderzoek is hoogstens nuttig voor wetenschappelijk onderzoek door toxicologen, maar de toekomst van een onderzocht persoon wordt er niet zonniger door. En het aantonen van een vergrote lever of een afwijkende leverfunctie kan ook allerlei andere oorzaken hebben dan PFOA…

Er is terecht bezorgdheid over de aanwezigheid van een schadelijke  stof in ons milieu. Voor het CDA is het nu prioriteit dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd en hoe we dit soort problemen in de toekomst voorkomen. DuPont moet goed gecontroleerd worden op de huidige uitstoot van  producten zoals GenX en de nadelige effecten daarvan moeten ook worden beoordeeld in samenhang met wat er verder aan kwalijke stoffen en  (fijn)stof  in de lucht zit. Hier is een taak voor medisch milieukundigen en de Dienst Gezondheid & Jeugd.  Wat ons betreft, in het kader van Publieke Gerechtigheid, moet een bedrijf als DuPont meehelpen met het opruimen van rommel in de grond als dat ergens nodig en mogelijk is.