Christiaan merkuurDeze week sprak de commissie Bestuur & Middelen onder andere over het evenementenbeleid. Dit naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer. Kernvraag is het dilemma tussen bestaande en nieuwe evenementen: is er voldoende ruimte voor frisse initiatieven? Wat het CDA betreft moet de balans op orde zijn. Het is altijd goed om te kijken naar evenementen die de potentie hebben om iets toe te voegen aan de stad, maar de bestaande successen moeten wel geborgd zijn. Evenementen als Dordt in Stoom, de boekenmarkt en de kerstmarkt zijn grote publiekstrekkers die het toerisme stimuleren en onze lokale middenstand een steuntje in de rug geven. Wat overigens niet betekent dat er nooit kritisch moet worden gekeken naar de uitgaven. De inzet van publieke middelen (en dus ook belastinggeld) moet altijd doelmatig en verantwoord zijn.

Op basis van het bovenstaande ziet het CDA vooral kansen als het gaat om de ‘special events’. Eenmalige grote evenementen die de stad sterk op de kaart zetten, zoals in de afgelopen jaren de intocht van Sinterklaas en Koningsdag. Wat onze fractie betreft voegen we binnenkort ‘The Passion’ toe aan dit rijtje. Het karakter van dit evenement past meer dan perfect bij onze historische binnenstad.

Tot slot speelt voor het CDA niet alleen het bezoekersaantal een rol als het gaat om evenementensubsidie. Ook de veiligheid van bezoekers en omwonenden vormt een belangrijke graadmeter. Waar er sprake is van excessen dient de gemeente, wat onze fractie betreft, de subsidie te beëindigen.