KeesBuiten het formele schoolonderwijs om is er een groot aantal mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen. In Dordrecht zijn er zeker veertig initiatieven die daarvoor wat aanbieden. Deze mogelijkheden variëren sterk van commerciële huiswerkinstituten en de Stichting ToBe tot vrijwilligersorganisaties zoals de Stichting Voorlezen, activiteiten bij een voetbalvereniging en huiswerkbegeleiding in De Buitenwacht in Krispijn. Van de Dordtse kinderen volgt 30% informeel onderwijs. Een belangrijk doel is het wegwerken van achterstanden en talentontwikkeling. En als daarmee kosten gemoeid zijn die hun ouders niet kunnen betalen, dan is er de Stichting Leergeld die daarbij kan helpen.

Op 13 april werd aan onze wethouder Bert van de Burgt het rapport “Informeel Onderwijs” aangeboden in het Onderwijsmuseum. Hij had opdracht gegeven aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden en het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel ) om voor Dordrecht in kaart te brengen wat er zoal plaatsvindt aan informeel onderwijs. Het doel van het onderzoek was ook om aanbevelingen te geven hoe nu verder ermee. Het blijkt dat er meer zichtbaarheid nodig is van het aanbod en dat het gewenst is als er meer samenwerking komt tussen het formele onderwijs en het informele onderwijs. Ook meer samenwerking tussen de aanbieders van informeel onderwijs is wenselijk, zoals er nu bijvoorbeeld al is tussen de Stichting Voorlezen en de Bibliotheek aan Zet in het Bondgenootschap voor Laaggeletterdheid. In de discussie bij de bijeenkomst, waar het rapport werd besproken, kwam tevens aan de orde dat je buiten school ook kunt leren van een baantje als vakkenvuller in een supermarkt. De maatschappij is immers ook een leerschool:“It takes a village to raise a child” wordt wel gezegd. Je hebt mensen om je heen nodig om tot ontwikkeling te komen. Nodig zijn een stabiel gezin en een sterke samenleving. Daarvoor gaat het CDA. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en daarbij kan informeel onderwijs een nuttige aanvulling zijn op het formele onderwijs.

 

Categorieën: Geen categorie