1 Bert van de Burgt

Terugtredend wethouder Bert van de Burgt

CDA-fractie draagt Peter Heijkoop voor als kandidaat wethouder

 

Tijdens de raadsvergadering van 10 mei heeft wethouder Bert van de Burgt aangekondigd met pensioen te gaan. In goed overleg met de CDA fractie is de raadsvergadering van 6 juli gekozen als natuurlijk moment om zijn verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuwe generatie. Het CDA Dordrecht is zeer dankbaar voor de rol die Van de Burgt in de afgelopen 5 jaar heeft vervuld. Met 37 jaar ervaring in het onderwijs en een uitgebreid sociaal netwerk in de stad, heeft Bert het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld met zijn inzet voor de onderkant van de arbeidsmarkt in Dordrecht en de regio en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De CDA-fractie draagt huidig fractievoorzitter Peter Heijkoop (33) voor als opvolger van Bert. Peter maakt sinds 2010 deel uit van de CDA-fractie, waarvan sinds 2014 als fractievoorzitter. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als manager bij woningcorporatie Woonzorg Nederland.

Peter Heijkoop (foto: Leo Stolk)

Peter Heijkoop
(foto: Leo Stolk)

Peter Heijkoop: “Ik ben vereerd dat de fractie mij unaniem het vertrouwen geeft om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen en ik zie ernaar uit om mij in te zetten voor onze mooie stad en regio. Als wethouder onderwijs, arbeidsmarkt en inkomen wil ik mij samen met anderen inzetten om met sociaal en solide beleid eraan bij te dragen dat iedereen mee kan doen. Of door het hebben van een baan of door het volgen van onderwijs. En als iemand daartoe niet in staat is dient er een sociaal, menswaardig en rechtvaardig vangnet te zijn.”

Vice-fractievoorzitter Inge Mous: “Het CDA hecht veel waarde aan een goede vertegenwoordiging van alle generaties. Met Peter Heijkoop krijgt het CDA een fris en inmiddels bekend boegbeeld. Zowel fractie als bestuur zijn overtuigd van de kennis, kunde en inzet van Peter en wij hebben er alle vertrouwen in dat Peter zijn nieuwe rol met verve gaat invullen.

Naar verwachting wordt Peter Heijkoop in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli als wethouder geïnstalleerd.