DubbeldamVorige week werd duidelijk dat verhuizing van VV Dubbeldam naar een andere plek op sportpark Schenkeldijk niet meer doorgaat. De club is daar terecht teleurgesteld over, want er lag reeds een nieuwbouwplan waar de club stevig aan gerekend en getekend heeft. Bovendien heeft de club na al die jaren recht op duidelijkheid.
De gemeenteraad van Dordrecht heeft een jaar geleden enkele miljoenen gereserveerd om de problemen op enkele sportparken op te lossen, dus het geld is beschikbaar. Het gaat er nu om dat er snel een plan komt zodat er gebouwd kan worden.

De club is veerkrachtig en het CDA is ervan overtuigd dat zij ook nu de knop om kunnen zetten, maar het is nu wel zaak er tempo wordt gemaakt en de gemeente de club goed faciliteert, zodat er een plan ligt voor de begrotingsbehandeling in het najaar. Dat betekent dat de club moet weten waar het plan aan dient te voldoen (kaders), zodat er geen werk voor niets wordt gedaan. Dus geef de club duidelijkheid, ondersteun hen bij een nieuw plan, zodat de spa snel de grond in kan.