speeltuinAls partij van de samenleving staat het CDA achter de verenigingen in onze stad. Elke week zetten duizenden Dordtse vrijwilligers, coaches, materiaalmannen, begeleiders en vele anderen zich weer in voor de club. Hun werk is van groot belang voor de hele samenleving.

Wat het CDA betreft wordt zulke inzet gewaardeerd. We waren dan ook teleurgesteld dat er fors bezuinigd zou worden op de scouting en de speeltuinen. Het is wat het CDA betreft niet goed dat verenigingen met zo’n groot maatschappelijk belang zo hard worden getroffen. Het gaat ook maar om een beperkte subsidie voor bijvoorbeeld de huur van het clubgebouw. Logischerwijs van groot belang voor het voortbestaan van een scoutingvereniging.

Hetzelfde geldt voor de subsidie voor bijvoorbeeld speeltuinvereniging Victorie in het Reeland. Een prachtige plek waar vele Dordtse families graag komen. Zulke topverenigingen verdienen volop waardering.

Het CDA heeft in de commissie aangegeven moeite te hebben met de bezuiniging, maar wij staan voor de gezamenlijke doelstelling zoals afgesproken in de Agenda voor de Stad. Het CDA is dus niet zoals vorige week verwoord in Dordt Centraal tegen de plannen van het college. Mede in het kader van preventief jeugdbeleid hopen wij dat de wethouder mogelijkheden ziet om samen met de verenigingen de waardevolle activiteiten van de speeltuinverenigingen en de scouting te behouden.
Het CDA hield al in 2010 een warm pleidooi voor het beter ondersteunen van speeltuin- en scoutingverenigingen. Helaas kreeg ons initiatief destijds onvoldoende steun van andere partijen. Onze fractie is dan ook verheugd dat de politieke wind nu beter waait en de scouting en speeltuinen de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien!

Categorieën: Geen categorie