KFAGgDTwEen schone stad is een mooie stad en zorgt zonder twijfel voor een beter humeur van inwoners en stadsbezoekers. Hoe mooi zou het kunnen zijn: geen gemopper meer over rondslingerende vuilniszakken, vooral bij vuilcontainers. Geen gedoe meer over uitpuilende prullenbakken. Geen verbijstering meer over de lappendeken van kauwgomrestanten op de historische keitjes in de binnenstad.

Ik begrijp dat dit wensbeeld niet vanzelf ontstaat. Het begint met het gedrag van ons zelf in onze eigen omgeving of elders in de stad. We mogen anderen daar ook op aanspreken, maar dat durft niet iedereen en dat snap ik best. Mensen reageren soms erg vreemd.

Naast onze eigen rol heeft de gemeentelijke overheid hierin een belangrijke taak, zowel in voorlichting, uitvoering als handhaving. Wij vinden als CDA-fractie dat hierin nog wel wat kan worden verbeterd. Meer voorlichting over bijvoorbeeld ophaaltijden in wijken waar te vaak er sprake is van ophoping van vuilniszakken bij vuilcontainers. Meer maatwerk bij het legen en schoonhouden van vuilcontainers en sluitende afspraken daarbij met de HVC. Tegelijkertijd zero tolerance richting overtreders. Het opruimen van hun troep kost de belastingbetaler immers onnodig geld.

Ook lijkt het onze fractie een goed idee om nog eens goed te kijken naar de plaatsing van prullenbakken. Ook hier geldt maatwerk als het gaat om het legen ervan. Een signalerende rol voor onze stadswachten wellicht? Ook als het gaat om de plakken kauwgom die her en der in de stad ontstaan. Het is immers een bekend gegeven: een schone stad blijft ook schoon. Het College is als eerste aan zet om hierin een verbeteringsslag te maken. Het CDA ziet er wel degelijk een gat in!

Categorieën: Geen categorie