dordtcentraalElk jaar staat de gemeenteraad rond juni stil bij de ‘kadernota’. Wat is de stand van zaken van gemaakte afspraken, heeft de gemeente de prioriteiten op orde, in hoeverre komt het beleid van de gemeente overeen met de uitgangspunten van het CDA? Samen met de begrotingsbehandeling in november is de kadernota het belangrijkste politieke moment in een kalenderjaar. Onderstaande advertentietekst met onze uitgangspunten stond onlangs in de Dordt Centraal.

1: Zorg voor elkaar

Meer ondersteuning van mantelzorgers

Als partij van de samenleving staat het CDA achter mensen die betrokken zijn bij hun naasten, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Als samenleving moeten we rekening houden met hun inzet en overbelasting voorkomen. Ondersteuning van mantelzorgers met praktische oplossingen vindt het CDA zodoende van groot belang.

Haast is geboden, aangezien de druk op mantelzorgers de komende jaren verder toeneemt. Vanuit onze lokale verbondenheid met Dordtse mantelzorgers vinden wij dat de ondersteuningsmogelijkheden dienen te worden uitgebreid, met bijvoorbeeld het gratis parkeren voor mantelzorgers. Wat onze fractie betreft blijft de praktische ondersteuning van mantelzorgers de komende jaren hoog op de agenda staan, ook in tijden van financiële krapte.

2: Een sterke samenleving

Subsidies

Als partij van de samenleving staat het CDA achter de verenigingen in onze stad. Elke week zetten duizenden Dordtse vrijwilligers, coaches, materiaalmannen, begeleiders en vele anderen zich weer in voor de club. Hun werk is van groot belang voor de hele samenleving.

Wat het CDA betreft wordt zulke inzet gewaardeerd. Dat betekent dus ook inzet voor het budget van deze verenigingen. In de afgelopen maanden was veel te doen over het proces rondom het verlenen van subsidies. Als CDA hebben wij gepleit voor het inzetten van extra geld voor de kleine subsidies. Door verstandig beleid heeft de gemeente namelijk een paar miljoen overgehouden van vorig jaar. Elke partij had tijdens de subsidiediscussie zo haar prioriteiten: onze prioriteiten liggen bij de verenigingen waar veel vrijwilligers aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld de scouting of de speeltuinen. Zij zijn actief in het hart van onze samenleving .

VV Dubbeldam/Amstelwijck

Sportverenigingen zijn goud waard voor de samenleving. Als partij van de samenleving staat het CDA dan ook voor het oplossen van problemen en meedenken met verenigingen. Momenteel is er een club met een heel groot probleem en dat is VV Dubbeldam. VV Dubbeldam heeft een gebrekkig clubgebouw waar de douches nog net niet omhoog worden gehouden met ducttape. Onacceptabel voor een vereniging met meer dan duizend leden. De club heeft hard gewerkt aan nieuwbouwplannen en er  moet nu worden doorgepakt. Wat het CDA betreft is verhuizen of nieuwbouw op dezelfde locatie allebei prima, zolang de gemeente maar tempo maakt.

Een andere club met een probleem is Amstelwijck. Door meerdere geweldsincidenten is de club leeg gelopen en ziet het bestuur weinig andere mogelijkheden dan de stekker eruit trekken. Hoewel begrijpelijk na zoveel incidenten, is het ook zonde. Er valt het nodige op te merken over Amstelwijck, maar de club heeft wel ruimte geboden aan jongeren die elders niet aan de bak kwamen. Het CDA is, indien nodig, dan ook bereid om middelen vrij te maken voor ondersteuningstrajecten, bijvoorbeeld trainingen op het gebied van normen en waarden op het sportveld en ondersteuning om het vrijwilligerskader te versterken.

3: Veilige wijken

Aanpak softdrugs

Geen enkele vader of moeder zal ooit zeggen: ‘Hartstikke mooi dat mijn kind vandaag weer drie joints gerookt heeft!’. Drugsgebruik hoort gewoon niet thuis in de samenleving. Als CDA zetten wij dan ook in op zo min mogelijk coffeeshops en een keiharde aanpak van de overlast op straat. Wij zijn dan ook erg tevreden met de huidige aanpak van coffeeshopoverlast en het feit dat overtredingen direct worden bestraft. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van Het Geeltje.  Omwonenden zijn bijzonder tevreden met het verdwijnen van hangende, overlastgevende groepen en het doorverkopen van drugs. Hetzelfde zien we nu gebeuren op de Spuiweg, nu ook daar een coffeeshop dicht is. Uit mailtjes van omwonenden komt niets dan opluchting naar voren: de veiligheid op straat wordt in rap tempo beter.

Vanuit ons principe van veilige wijken, blijft het CDA alert op de drugsoverlast. Wij blijven ons daarom inzetten voor het sluiten van overlastgevende coffeeshops. 

Schone stad

Tijdens het bezoeken van allerlei bijeenkomsten, ziet onze fractie steeds vaker vervuilde omstandigheden. Allerlei zakken bij containers, bergen glas, opengereten plastic afvalzakken, blikjes langs de weg. Geen ontwikkeling die bijdraagt aan een leefbare straat. We weten immers dat afval op straat de drempel lager maakt om ook wat op straat te gooien. Actie is daarom nodig. Een schone stad is immers een mooie stad en zorgt zonder twijfel voor een beter humeur van inwoners en toeristen.

Naast onze eigen rol heeft de gemeente eveneens een belangrijke taak. De meeste mensen vinden het vervelend langere tijd afval in hun hand houden. De gemeente moet er dus voor zorgen dat er om de zoveel honderd meter een prullenbak te vinden is. Ten tweede moet de gemeente er voor zorgen dat er ook nog iets bij past in de betreffende prullenbak door grondig en tijdig te legen.

Tot slot heeft de gemeente ook een handhavende taak. De meeste normale mensen gooien zelden iets op straat is, omdat we als samenleving met elkaar hebben afgesproken dat dat niet normaal is. Figuren die zich niets aantrekken van de samenleving en de straten en parken doelbewust vervuilen, moeten worden aangepakt met boetes en taakstraffen. 

Babbeltrucs

In de afgelopen maanden hebben inwoners uit Dubbeldam, Sterrenburg en Wielwijk bij onze fractie aangekaart dat het aantal (malafide) verkopers aan de deur toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkopers van keukenvoorwerpen, diverse soorten abonnementen en glasvezel internet. Met name buurten met veel ouderen lijken het doelwit. Zo werd onze fractie onder andere aangesproken door een Dubbeldammer wiens bejaarde moeder, zonder computer, een internetabonnement was aangesmeerd. Stopzetten van dit soort abonnementen betekent doorgaans opboksen tegen allerhande kleine lettertjes en een buitensporig lange opzegtermijn.

In de komende decennia neemt het aantal ouderen in Dordrecht fors toe. Dit betekent dat we als gemeenteraad nu al moeten gaan nadenken over nieuwe veiligheidsprioriteiten. Een veilige wijk begint immers bij een veilig thuis. We zien allemaal dat een hoop mensen in onze eigen wijk, buurt en familie een dagje ouder en wat minder rap van tong worden. Gewoon nee zeggen wordt nog moeilijker wanneer je doelbewust in de val wordt gelokt met slinkse verkooptrucs. Als samenleving moeten we daarom nu ingrijpen en niet afwachten tot ‘het kalf verdronken is’. Daarom pleit het CDA voor een verkoopverbod aan de deur in heel Dordt.

4: Publieke Rechtvaardigheid

Paal en perk aan topinkomens

De gemeente Dordrecht heeft tal van partners en instellingen waar nauw mee wordt samengewerkt. Soms is de samenwerking ‘vast’, maar doorgaans kan de gemeente zelf kiezen met welke instelling of met welk bedrijf wordt samengewerkt. Binnenkort is het weer zo ver: de gemeente moet de wmo gaan aanbesteden. Wat het CDA betreft zijn er in Dordrecht alleen zorgorganisaties actief waar normen en waarden en het dienen van de samenleving voorop staan. Dit betekent concreet dat wij pleiten voor het uitsluiten van zorgorganisaties waar de ‘top’ meer salaris krijgt dan de Balkenendenorm. Het is moreel onacceptabel dat de werkvloer met een minimale bezetting moet draaien en dat de bestuurder tegelijkertijd een meer dan riant salaris toucheert. Daarom: organisaties die overmatige salarissen voor bestuurders belangrijker vinden dan goede zorg en de mensen op de werkvloer, zijn wat het CDA betreft niet welkom in deze stad. 

Categorieën: Geen categorie