svd logoElk jaar staat de gemeenteraad rond juni stil bij de ‘kadernota’. Wat is de stand van zaken van gemaakte afspraken, heeft de gemeente de prioriteiten op orde, in hoeverre komt het beleid van de gemeente overeen met de uitgangspunten van het CDA? Samen met de begrotingsbehandeling in november is de kadernota het belangrijkste politieke moment in een kalenderjaar. Onderstaande tekst stond onlangs in de Stem van Dordt.

Volksvertegenwoordigers

Als gemeenteraadslid ben je volksvertegenwoordiger. Je woont dan ook in de gemeente waar je raadslid bent. Onze fractieleden wonen elk in een andere wijk van Dordrecht. Op die manier beleven we als inwoners alle voordelen van onze prachtige stad, maar merken we ook welke zaken er beter kunnen. We worden aangesproken door mede inwoners en we zoeken actief verenigingen en andere organisaties op. We lezen achtergrond informatie over onderwerpen waar we onvoldoende vanaf weten en overleggen met onze landelijke collega’s in de Tweede Kamerfractie. Bij de dreigende sluiting van kinderopvang Meridiano heeft dat geleid tot contact met soortgelijke ouderinitiatieven in het land en inmiddels een totaal nieuw concept met een activiteitencommissie bij basisschool de Meridiaan.

Voor de bespreking van de kadernota zetten we zaken die u en ons aangaan op papier. Als de meerderheid van de raad met deze moties instemt, is dit een dringend advies aan het college om uit te voeren. Zo hebben we de ergernis van velen weten te verwoorden in een motie waarin we het college vragen om stoplichten met gebruik van moderne apparatuur beter op elkaar af te stemmen. In een andere motie vragen wij om bij de aanbesteding van de zorg, voorrang te geven aan organisaties die hun bestuurders niet boven de Balkenendenorm belonen. Geen gegraai, goede zorg moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven! Niet gesteund werd onze motie waarin wij samen met BvD aan het college vragen om onze politieke belofte voor een nieuwe accommodatie voor VV Dubbeldam met snelheid na te komen, maar de fractie CDA blijft zich inzetten voor uw belang en wij wensen u een fijne vakantie!

 

 

Categorieën: Geen categorie