KeesEen blog van Kees Rovers:

Veel mensen die de kans hebben om met vakantie te gaan melden aan hun familie bij hun thuiskomst dat ze ‘weer veilig thuis zijn’. Ze geven aan dat ze de drukke autowegen zonder ongelukken bereden hebben, dat ze de vliegtocht goed doorstaan hebben of dat ze geen problemen met bosbranden, aanslagen of een coup hebben gehad.

‘Veilig thuis’…Maar er zijn mensen die niet met vakantie kunnen, die om financiële redenen of door ziekte of door zorgtaken niet weg kunnen. En in je eigen huis is het soms  onveilig…

“Veilig thuis”…Of thuis zijn altijd veiligheid betekent is de laatste tijd om allerlei redenen te betwijfelen. We weten niet zeker wat er nou voor gevaren dreigen vanuit de fabriek van Chemours in onze stad, we weten niet hoe het nou zit met de tegenstellingen tussen verschillende groepen Turks/Koerdische Nederlanders, we weten niet zeker of er ook in onze stad warhoofden rondlopen die zich laten inspireren door IS om een terreuraanslag te plegen, we horen dat er auto’s bekrast en in brand gestoken worden en we stellen vast dat er op bepaalde plaatsen in de stad cameratoezicht nodig is om boosdoeners daar koest te houden. Al met al zijn er de nodige zaken die ons gevoel van veiligheid bedreigen.

“Veilig Thuis” is ook de naam van het ‘Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’  Dat heeft dus ook nog te maken met jeugdhulp waarover we horen dat er wachtlijsten zijn…De veiligheid van mishandelde kinderen ( en ouderen!) is dus ook in het geding. Soms krijg je het gevoel dat alles vroeger toch overzichtelijker, beter geregeld en veiliger was…, maar een oude wijsheid uit de bijbel (Prediker 7:10) leert ons dat het niet verstandig is om het verleden alleen maar te verheerlijken. Elke tijd kent immers zijn eigen uitdagingen en beproevingen. Gelukkig maken de mensen om ons heen het leven vreugdevol en waard om te leven. Een warme familie is letterlijk en figuurlijk een Veilig Thuis. En gelukkig zijn er ook mensen die in de plaatselijke politiek blijven knokken voor veiligheid in de stad! De CDA-politici zullen dat ook doen ten aanzien van Chemours, ten aanzien van de veiligheid op straat in de wijken en ten aanzien van de wachtlijsten bij de jeugdhulp.

Kees Rovers

Categorieën: Geen categorie