Christiaan merkuurDinsdagavond sprak de commissie Sociaal over het voorstel om het vervoer voor kwetsbare mensen centraal te gaan regelen. Er liggen kansen om het huidige versplinterde vervoer beter te regelen, door de ritten veel efficiënter in te delen. Bijvoorbeeld door de ritten binnen de  WMO, WSW (sociale werkplaats) en wellicht in de toekomst ook het leerlingenvervoer, op elkaar af te stemmen. Simpel gezegd betekent dit dat er 1 busje kan rijden met 2 mensen in plaats van 2 busjes met 1 persoon.

Voor het CDA is de hamvraag of de betrokkenen er beter van worden. Christiaan Merkuur: ‘het huidige vervoer van kwetsbare mensen is buitengewoon inefficiënt, zowel in de uitvoering als qua kosten. Wij willen niet dat deze mensen op den duur een eigen bijdrage moeten gaan betalen. Wij vinden het dan ook een goede zaak om dit lokaal en regionaal op elkaar af te stemmen. Mogelijk levert dit ook schaalvoordeel op. Wat het in ieder geval zeker oplevert is het, eindelijk, ontschotten van een stukje dienstverlening in de zorg. Het CDA pleit voor het afbreken van de barrières tussen WMO en WSW en kijkt ook positief naar de integratie van het leerlingenvervoer. Deze doelgroepen vragen om een zorgvuldige aanpak.Wij vinden dit dan ook een duidelijke taak voor de overheid en niet voor marktpartijen met een winstoogmerk.’

Volgende week wordt op regionaal niveau gesproken over het voorstel en zal definitief worden besloten of dit plan van start gaat.

 

Categorieën: Geen categorie