ZaldxabJaPSoms is het lastig om te kiezen welke woorden je gebruikt. Communicatie is mijn vak en toch struikel ook ik regelmatig over mijn woordkeuze. Het is een ingewikkelde materie, omdat het niet alleen gaat om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en in welke context. Pak je één zin uit een tekst, dan kan die totaal uit zijn verband gerukt een heel andere lading krijgen. Als die zin vervolgens met een kop in de media verschijnt, dan kan dat een vertekend beeld geven van wie je bent en waar je voor staat. Eens gezegd, blijft gezegd! Daar hebben al veel mensen de zure gevolgen van moeten dragen.

Dat je mensen moet aanspreken in hun eigen taal, geldt niet alleen voor Spaans, Frans of Nederlands. Ook in het Nederlands gebruiken mensen verschillende woorden. Kijk maar naar de Bijbel, die inmiddels ook in straattaal verkrijgbaar is. Sybrand Buma vindt dat premier Rutte niet: “Pleur op” kan zeggen. Vanuit de voorbeeldfunctie die het premierschap met zich meebrengt en het feit dat zijn boodschappen door alle Nederlanders kunnen worden gehoord en gelezen, kan ik het daar mee eens zijn. Anderzijds zullen politici andere woorden dan duffe beleidstaal moeten gebruiken om het voor iedereen begrijpelijk en aansprekend te houden.

Onlangs werd ik op de fiets door een jongeman uitgescholden voor… ik kan het woord niet over mijn lippen krijgen en ook niet hier opschrijven, ik vind het gewoon te erg. Laat ik het omschrijven als een vrouw van lichte zeden met een verschrikkelijke ziekte. Het is dat ik een aardig vaartje had en op weg was naar een afspraak in het stadskantoor, maar ik twijfelde echt even of ik terug zou fietsen om een gesprek hierover aan te gaan. Welk voorbeeld hebben wij dan gegeven? Als samenleving en als ouders? Hoe zit het met algemene normen en waarden?

‘Pleur op’. Wellicht weer de volgende VVD verkiezingstruc, in lijn met het plotseling aanbieden van excuses voor de talloze gebroken beloften (1000 euro?), waarbij men grove taal uitslaat voor electoraal gewin. Hoe het ook zij, mijn boodschap als deskundige is: Communicatie is geen doel op zich, communicatie is een middel om elkaar beter te leren begrijpen. Ook in de politiek.