KeesOnlangs werd er op verzoek van de CDA-fractie nog eens in de gemeenteraad gesproken over het ‘Right to Challenge’, het Uitdagingsrecht dat burgers hebben om initiatieven te nemen en taken van de overheid over te nemen.

Gewone mensen in wijken kunnen bepaalde taken vaak simpeler, goedkoper en beter uitvoeren dan ‘de gemeente’. De gemeente kan dan faciliteren bij de opzet, maar de uitvoering is aan de inwoners van de wijk. Goede voorbeelden hiervan zijn ‘De Crabbehoeve’, de groeituinen aan de Patersweg en het E-wheels – project. Het is bij alle projecten nog even aftasten en wennen aan de nieuwe omstandigheden. Belangrijk is dat het gaat om zaken die de burgers in de omgeving ook echt willen en dat het niet om iets vluchtigs, maar om iets duurzaams gaat.

Op het terrein van de WMO zijn er eigenlijk nog weinig initiatieven gezien. Wel is er in de  wijk Crabbehof een project ‘Wij Crabbehof’, waaraan verschillende partijen deelnemen en vrijwilligers gekoppeld worden aan eenzame ouderen.  Het lijkt het CDA wenselijk als er meer plannen uitgevoerd gaan worden om vereenzamende ouderen bij te staan. Door het ‘scheiden van wonen en zorg’ zijn er steeds meer mensen verstoken van zorg, waaraan ze gewend waren. In woontorens waar voorheen ook restaurantvoorzieningen en ontspanningsruimtes waren waar je elkaar kon ontmoeten, is men nu op zichzelf aangewezen. En niet iedereen heeft een uitgebreide familie om op bezoek te komen en zo nodig wat te helpen. Wat zou het nuttig zijn als er ook voor deze mensen projecten worden gestart, de overheid heeft zich hier al wat teruggetrokken en er is dus veel ‘speelruimte’…Bijvoorbeeld ook voor cateraars in samenwerking met vrijwilligers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

De CDA-fractie heeft ervoor gepleit dat er meer reclame gemaakt wordt voor het ‘Right to Challenge’. We hechten veel belang aan initiatieven vanuit de samenleving in plaats van overheidsorganisaties. De overheid dient ondersteunend te zijn, de gewone mensen in de wijken zullen het met elkaar moeten waar maken dat ze er voor elkaar zijn.

En mocht u een idee hebben en behoefte aan hulp bij uw plannen of advies van onze fractieleden, dan horen we dat graag!