KeesIn het Da Vinci College vond op 20 september  het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt Dordrecht plaats. Van 07.00 uur tot 09.00 uur kwamen zo’n honderd vertegenwoordigers van de gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen naar aanleiding van de vraag: ‘Zet de overheid de kerk aan het werk ?’

Joanne Blaak, directeur Leger des Heils, opende de bijeenkomst en de inleidingen van Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater, en dominee Piet de Jong gingen over de participatiemaatschappij, de terugtredende overheid en het spastisch omgaan met opvattingen over de scheiding van kerk en staat.

Aan de tafels werd druk gediscussieerd over het thema. Velen stelden vast dat in de ingewikkelder geworden maatschappij, waarin de overheid minder vanzelfsprekend helpend optreedt, een groeiend werkveld is ontstaan voor particuliere instellingen en kerkelijk georiënteerde vrijwilligers. Onder meer bij de voedselbanken blijkt zo’n 90% van de vrijwilligers uit kerken te komen.

Voor het CDA is het duidelijk dat er grenzen zijn aan waarvoor de overheid is. De overheid dient als ‘schild voor de zwakken’ krachtig aanwezig te zijn waar mensen geen eigen netwerk (meer) hebben om zich staande te houden in de strijd om het bestaan. Niet alleen de nieuwe ontwikkeling van de ‘participatiemaatschappij’ is een zorg, maar ook het feit dat de maatschappij steeds ingewikkelder is geworden. Vooral mensen met een zekere verstandelijke beperking komen niet meer mee met alle digitalisering. ‘Efficiency’ leidde tot bezuinigingen op personeel zodat het lastiger is geworden een mens te vinden die je bij voorbeeld een kaartje voor de trein verkoopt.

De vraag was: ‘Zet de overheid de kerk aan het werk?’ Het CDA zou kunnen antwoorden: ‘Vanuit de kerken en vanuit allerlei verenigingen horen mensen naar mensen in hun omgeving om te zien zonder dat de overheid daarvoor een opdracht geeft ’. Het gaat hierbij om waarden en normen, om solidariteit en ook om publieke gerechtigheid  en meer samenleving : de uitgangspunten van het CDA.