Christiaan merkuurTijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen:

In Dordrecht doen we al jaren ons best om het woonaanbod goed en stabiel te houden. Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs, voldoende gezinswoningen voor (jonge) gezinnen, ruime woningen voor mensen met veel koopkracht en voldoende goed ingerichte appartementen voor ouderen. Dat is de balans waar we met elkaar aan werken en waar de Dordt zo mooi en leefbaar mogelijk mee houden.

Helaas denkt Rotterdam daar anders over. Zonder enige afstemming met omliggende gemeenten wordt er geschermd met de Rotterdamwet (die het onmogelijk maakt voor mensen met een kleine beurs om zich te vestigen in een Rotterdamse wijk die op ‘rood’ staat) en dreigt het Rotterdamse college nu ook 20.000 Rotterdamse sociale huurwoningen te slopen. Dit betekent dat vele Rotterdammers nergens meer terecht kunnen in hun eigen stad.

Als CDA Dordrecht zien wij hierdoor hele donkere wolken ontstaan op de Dordtse woningmarkt. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het ‘waterbedeffect’ precies zal verlopen, maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat er druk op een onderdeel van het systeem komt te staan. Hetzij doordat mensen vanuit elders zich nu al gaan inschrijven voor een woning in Dordt, hetzij doordat er een run ontstaat op goedkope Dordtse koopappartementjes, waardoor Dordtenaren zelf niet meer kunnen uitstromen uit de sociale huur. Zo zijn er legio manieren waarop het ‘waterbedeffect’ vanuit Rotterdam onze woningmarkt kan destabiliseren.

Als CDA hebben we daarom een motie ingediend, de motie ‘waakzaam zijn (nummer 20). Helaas werden onze zorgen niet gedeeld door voldoende andere partijen. De motie werd verworpen.