ZaldxabJaP

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen:

In de afgelopen maanden is er veel te doen geweest over ‘Veilig Thuis’. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de signalering en aanpak van kindermishandeling. Door uiteenlopende redenen is er echter echter sprake van een wachtlijst.

Als CDA vinden we het onacceptabel dat Veilig Thuis een wachtlijst heeft. Kindermishandeling moet een topprioriteit zijn. Als samenleving moeten we er naar streven dat ieder kind opgroeit in een veilige omgeving. Daarom had onze fractie een motie (nummer 19) klaar staan om het college extra middelen te laten reserveren voor Veilig Thuis. Het college heeft deze toezegging gedaan, waardoor de motie kon worden ingetrokken.

Categorieën: Geen categorie