Christiaan merkuurTijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen:

Iedereen leest, merkt en ziet dat het aantal verwarde personen toeneemt. In sommige gevallen gaat het om mensen die ook dakloos zijn en, bijvoorbeeld, onder de Zwijndrechtse brug slapen. Voor deze categorie personen bestaat er geen opvang. Dikwijls zijn ze al meerdere malen weggestuurd bij het Leger des Heils of een andere nachtopvang, omdat hun psychische problemen te ernstig zijn.

Andere gemeenten hebben uiteraard ook te maken met deze groep mensen. Op basis van een project uit Denemarken zijn er daarom experimenten opgestart met ‘Skaeve Huse’, containers op een afgeschermde plek waar deze mensen tot rust kunnen komen en werken aan herstel. Dit initiatief kan ook in Dordt van meerwaarde zijn. Daarom hebben CDA, PvdA, GL en CU/SGP gezamenlijk een motie (nummer 21) opgesteld. Het college heeft aangegeven de Skaeve Huse spoedig te willen realiseren.