Christiaan merkuurGisteren sprak de gemeenteraad over de Dordtse inbreng in het Drechtstedenbestuur, het ‘DSB’. In het DSB worden belangrijke besluiten genomen over hoe we in de Drechtsteden omgaan met bijvoorbeeld zorg en werkgelegenheid. Besluiten met een directe invloed op het leven van iedere Dordtenaar. Het DSB bestaat uit wethouders van alle gemeenten in de Drechtsteden.

Dordrecht levert, als verreweg de grootste gemeente, ongeveer de helft van het Drechtstedenbudget. Als CDA vinden we het dan ook logisch dat Dordrecht 2 wethouders in het DSB heeft en alle andere gemeenten 1. Vanuit het principe ‘no taxation without representation’ is het niet meer dan normaal dat de positie van Dordt, als grootste gemeente, net even iets zwaarder weegt. Helaas delen de linkse partijen en een deel van de VVD die mening niet. Al jaren pleiten zij voor het terugdringen van de Dordtse positie in het DSB en sturen nu aan op slechts 1 Dordtse wethouder in het DSB. Als CDA vinden we dit onbegrijpelijk. Het gaat immers om de Dordtse belangen in de regio. Het is wat onze fractie betreft heel bijzonder dat Dordtse raadsleden, gekozen om het belang van de Dordtse kiezer te waarborgen, pleiten voor minder Dordtse macht.

Wat het CDA betreft hoort Dordrecht in de toekomst niet minder, maar juist meer macht te hebben in de Drechtsteden. Het is namelijk de bedoeling dat Hardinxveld-Giessendam per 1 januari 2018 toe zal treden tot de Drechtsteden. Dat is prima, want dit dorp hoort bij de regio en maakt het ‘plaatje’ compleet. Het betekent alleen wel dat Hardinxveld-Giessendam, volgens de regels, 1 wethouder toevoegt aan het DSB. De facto krijgt Dordrecht dus nog minder te zeggen, terwijl wij onverminderd bijna de helft van het Drechtstedenbudget leveren. Daarom heeft het CDA gisterenavond een amendement ingediend om de Dordtse bezetting in het DSB, na toetreding van Hardinxveld-Giessendam, op te hogen naar 3 of op zijn minst de huidige 2 te handhaven. Dit dus in tegenstelling tot het voorstel van de linkse partijen om de Dordtse macht in te perken tot 1 Dordtenaar. Door afwezigheid van een aantal raadsleden bleef de stemming steken op 18-18. Volgende week wordt opnieuw gestemd.

Categorieën: Geen categorie