Christiaan merkuurDeze week spraken we in de commissie sociaal vooral over de jeugdzorg. Hoe staan we er voor en draait het systeem zoals de gemeente en de gemeenteraad het in 2014 hebben bedacht? De voorlopige conclusie is dat we niet ontevreden kunnen zijn. Geen systeem is perfect, maar de jeugdteams werken keihard om alle kwetsbare jongeren te voorzien van de juiste ondersteuning. Wel een blijvend punt van zorg is de financiering. De gemeente komt goed uit op de WMO, maar binnen de jeugdzorg zijn de budgetten beperkt naar verhouding tot de vraag.

Een belangrijk thema tijdens de avond over o.a. Veilig Thuis was ook de ketensamenwerking. In het bijzonder het ‘lerend vermogen’ rondom incidenten. Hier zit een drempel in het systeem door de wijze waarop het toezicht (en dus het kunnen analyseren van verbeterpunten) is georganiseerd. Grosso modo vallen de jeugdzorg en de WMO onder het toezicht van de gemeente, terwijl de WLZ en ZvW onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg vallen. Uitwisseling van gegevens wordt vaak geblokkeerd door privacywetgeving. Ondertussen probeert de gemeente in ieder geval zoveel mogelijk aan te sturen op 1 begeleider per gezin. Zo moet de hulpverlening veel meer integraal worden opgepakt. Ook in 2017 zal de gemeenteraad nauwgezet de vinger aan de pols houden op dit belangrijke dossier.

Categorie├źn: Geen categorie